Reflektion, innovation och kreativa lösningar Webbversion
290 PROVE LOGO 2019
293 effekten
ProvéEffekten #4    DECEMBER 2020
#4: Tid för reflektion
Det här året har minst sagt varit ett utmanande år för samhället, näringslivet, vården och hela mänskligheten. Vad kan vi som individer och organisationer dra för erfarenheter av det vi upplevt och hur kan dessa stärka oss i framtiden? I detta kunskapsbrev resonerar vi ur olika perspektiv kring hur organisationer på ett medvetet sätt kan hantera det som skett med fokus på att stå rustade inför kommande tids nya förutsättningar.
405 reflektion
Reflektera, se framåt och skapa ny energi tillsammans
Vad ska bli bestående och vad behöver vi hitta tillbaka till? Oavsett om pandemins konsekvenser haft positiva effekter eller inneburit utmaningar för din organisation behöver vi nu stanna upp.
406 Ai
Ny teknik hjälper oss att hantera framtidens utmaningar
Det finns mycket att säga om 2020 men en sak är i alla fall säkert; det har visat oss att vi kan genomföra stora förändringar på kort tid. Vi har exempelvis med ny digital teknik hittat helt eller delvis nya sätt att arbeta på. Det är till stor del vad digitalisering handlar om. 
408 innovation (kopia)
När läget frigör kreativitet och genererar innovation  
Vi har sett ett stort mått av kreativitet runt om oss. Lyxrestauranger som gör lunch- och middagslådor för avhämtning, workshops som görs om till digitala format, afterworks och fikor via Teams, distansundervisning i grundskolor och frisörer som gör hembesök. Exemplen är många.
409 kultur
Tillitsfulla organisationer
Sedan mars månad lever vi i en föränderlig tid. För många organisationer har affärsplaner och prognoser omkullkastats på bara några dagar. Ledare har behövt fatta svåra beslut och många har fått ändra de sätt man är van att arbeta på. Det har handlat om att rita om kartan allteftersom, i en förändring där ingen riktigt kan förutspå vad det nya normala kommer vara eller när vi är där. Trygghet och tillit i våra organisationer är kanske därför viktigare än någonsin.
Utsikten
 Vi blickar ut, bevakar och inspireras av vår omvärld varje dag. Här kommer redaktionens tips för att ytterligare fördjupa sig inom den omställning som 2020 har inneburit:
413 Ska%cc%88rmavbild 2020 12 06 kl. 15.15.51
GLOBAL COVID-19 CULTURE ASSESSMENT
Hur har COVID-19 påverkat organisationernas värderingar och kultur?
Vad behövs för att återhämta sig och trivas? Global COVID-19 Culture Assessment försökte svara på dessa viktiga frågor för att stödja ledare i arbetet att ta hand om sina intressenter och hantera de utmaningar vi står inför. Mer än 2500 deltagare från hela världen delade med sig av sina upplevelser. Vi hoppas att resultatet av undersökningen är till hjälp för dig att förstå omfattningen av vad som behövs göras, som ett resultat av denna globala omvandling.
414 Ska%cc%88rmavbild 2020 12 06 kl. 15.16.25
Vinnova: Så kan vi förstå framtiden
Samhällsutvecklingen går allt snabbare. Regeringar, myndigheter, företag och andra aktörer behöver bli bättre på att förstå framtiden för att stärka sin förmåga att hantera omställningar och nya utmaningar. Vinnova växlar nu upp arbetet med att strategiskt analysera vad som väntar runt hörnet.

VINNOVAS uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Vi arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld.
412 Ska%cc%88rmavbild 2020 12 06 kl. 15.14.18
Insikten
”Be inte om ett enkelt och behagligt liv. Be om angelägna utmaningar att engagera dig i.”
Clas Malmström, föreläsare, författare och legitimerad läkare.

Clas berättar om arbetsglädje på den goda arbetsplatsen, hälsofrämjande och högpresterande. Han mixar fakta från idrottsmedicin och de senaste rönen i stressforskning med belysande anekdoter och erfarenheter från vardagspusslet. Vi vill tipsa om både hans föreläsningar och böcker. Läs mer
416 ProveEffekten (kopia)
Från oss alla, till er alla En riktigt God Jul!
En mörk vintermorgon samlades några förändringsledningskonsulter till en morgoncheck-in i Teams. De ville bidra med glädje och julstämning i speciella tider. De ville sjunga ut! Mycket nöje!

Till vårt sjungande julkort
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on Facebook
307 PROVE LOGO NEG
$$$open$$