Styrning och ledning Webbversion
290 PROVE LOGO 2019
293 effekten
ProvéEffekten #3    SEPTEMBER 2020
#3: Vi pratar styrning och ledning
Vi är alla medvetna om att snabba förändringar påverkar oss, såväl som individer, organisationer och samhälle, och att nya krav ställs på oss. Hur ska vi då medvetet och strukturerat arbeta med att styra och leda våra verksamheter och driva våra utvecklings- och förändringsarbeten så att vi bevarar och ökar konkurrenskraften och säkerställer framgång och överlevnad över tid?
381 styra leda
Tydlig styrning och ledning ger framgång i en turbulent värld
De flesta av oss har vid något tillfälle märkt av och reflekterat över att vår omvärld utvecklas och förändras i en allt snabbare takt och kanske också när vi minst anar det. Det kan vara lätt att ryckas med och fatta ogrundade beslut eller kanske tvärtom bli passiv, inte alls agera eller alldeles för lite, eller för sent. 
379 segling
Att kunna se, förstå och agera utifrån helheten
”Verksamhetsstyrning är som att segla”, brukar Katarina Årenberg, managementkonsult på Prové, förklara när hon får frågan om hur hon ser på ämnet. Med lång erfarenhet av både segling och verksamhetsstyrning, upplever Katarina att det finns flera intressanta likheter mellan dessa två så olika företeelser.
382 affarsplan
Forma framtiden tillsammans
”Prové utvecklas med alla” var ett begrepp som myntades redan när Provés bildades 2005. Grundarna av företaget lever efter övertygelsen att en framgångsrik verksamhet skapas tillsammans och med hjälp av medarbetarnas erfarenheter och kunskaper. Ett sätt att involvera alla i Provés utveckling är affärsplanearbetet där samtliga medarbetare är delaktiga och bidrar i aktiviteter för att forma kommande års utvecklingsarbete.
393 webinar2
Webinar: Att leda med tillit
Hur du hittar trygghet i ditt ledarskap när förutsättningarna förändras. Det här webinariet riktar sig till dig som ledare och medarbetare. Vi vill inspirera till metoder och modeller att luta sig emot i en tid som tvingar oss till förändring. Du får också handfasta råd och tips med fokus på tillit, att vara förändringsledare, självledarskapet, kultur, värderingar och kommunikation.
Utsikten
 Vi blickar ut, bevakar och inspireras av vår omvärld varje dag. Här kommer redaktionens tips för att ytterligare fördjupa sig inom organisations- och verksamhetsstyrning:
395 Utsikten2
Erfarenheter från toppolitiker i kommuner och regioner
Hur har coronapandemin påverkat ledande förtroendevalda och deras uppdrag ikommuner och regioner? Rapporten innehåller intervjuer och sammanfattning av SKR:s samtal med kommunstyrelseordföranden och regionstyrelseordföranden om deras strategi att styra och leda i krisen samt erfarenheter och utmaningar. De ledande förtroendevalda har varit generösa och villiga att dela med sig av sina erfarenheter och utmaningar. 
398 Utsikten1
Så säkrar vi svenskt välstånd och en hållbar tillväxt
Svenskt Näringsliv har ingående analyserat vad som händer i svensk ekonomi. Ett huvudscenario och två alternativa för BNP-utveckling och arbetslöshet presenteras. För varje scenario beräknas också olika statsfinansiella effekter. I rapporten analyseras vidare vad som händer med internationella handelsströmmar och hur svenska företag bedömer situationen nu och framåt. Rapportens huvudfokus är därför en analys av vilken reforminriktning som krävs för att nå dit.
385 Insikten
Insikten
Stefan Söderfjäll, organisationskonsult och Fil. Dr i psykologi med mångårig erfarenhet inom områdena ledarskap, teamarbete och motivation har gett ut ett antal ”små” böcker som knyter an till motivation och engagemang.
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on Facebook
307 PROVE LOGO NEG
$$$open$$