Om digitalisering Webbversion
290 PROVE LOGO 2019
293 effekten
ProvéEffekten #2     JUNI 2020
#2: Om digitalisering
Du har kanske funderat över vad digitalisering innebär för just din organisation? Eller över hur ni ska lyckas hantera alla utmaningar digitaliseringen innebär och samtidigt bedriva er vanliga verksamhet? För att lyckas med ett digitaliseringsprojekt krävs goda kunskaper om målgruppen, förståelse för tekniska möjligheter, förmågan att leda och anpassa arbetssätt och att ha verktyg för att få med sig människorna på förändringsresan. 
374 1 digitalisering
Få ut effekten
av digitalisering
För att få effekten av ett digitaliseringsinitiativ räcker det inte med att ha den bästa tekniska lösningen, det gäller också att den implementeras i verksamheten och används på det sätt som det var tänkt. Det handlar om att få med sig målgruppen genom den förändring som digitaliseringen medför.
375 2 digitalisering
Utveckling med kundupplevelse i fokus
Hur ser det ut i er verksamhet – vad betyder kundresa för er? Arbetar ditt företag proaktivt med att involvera medarbetare, kunder, brukare eller patienter i er utveckling?
376 3 digitalisering
Förändrade kundbeteenden kräver ett snabbrörligt arbetssätt
Som ett svar på stora, komplexa IT-projekt och en föränderlig värld har det agila arbetssättet med åren fått allt större betydelse. 
Utsikten
 Vi blickar ut, bevakar och inspireras av vår omvärld varje dag. Här kommer redaktionens tips för att ytterligare fördjupa sig inom digitalisering:
377 1 utsikten prove
Rapport: Data som strategisk resurs
Rapport från Digitaliseringsrådet. Data kan ses som en grundsten i ett modernt kunskapssamhälle. Ett mönster framträder där data delvis redan är, och i snabb takt utvecklas mot att bli, en strategisk resurs för både näringsliv och offentlig sektor. Ökad förståelse för data som en central resurs i och för samhället bidrar till att Sverige bättre kan ta till vara digitaliseringens möjligheter.
378 2 utsikten prove
Rapport: Digitalisering
− mer än teknik
Prové följer Vinnovas publikationsserier. Där redovisar forskare, utredare och analytiker sina projekt. Vi tipsar om rapporten ”Digitalisering – mer än teknik” där vi kan följa en kartläggning av svensk forskning och näringslivets behov. Rapporten ger en bild av utvecklingen och en beskrivning av utmaningar som företagen möter i samband med digitalisering och digital transformation. 
368 336 beskuren insikten digitaliering
Insikten
"When digital transformation is done right, it’s like a caterpillar turning into a butterfly, but when done wrong, all you have is a really fast caterpillar."

George Westerman
MIT Sloan Initiative on the Digital Economy
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on Facebook
307 PROVE LOGO NEG
$$$open$$