Kom i kontakt

28 januari 2021

Vi ska fortsätta utveckla förmågan till lyhördhet mot omvärlden

För de flesta företag och organisationer förändrades mycket från en dag till en annan när pandemin slog till. Så även för oss på Prové.

– Vårt viktigaste fokus inledningsvis var att säkerställa leveranserna i kunduppdragen. Vi förstod snabbt att omställning mot än mer digitala arbetsformer och sätt att mötas var avgörande, berättar Viktoria Flodihn på Prové.

Viktoria Flodihn ansvarar för Provés kunderbjudande, innovation och marknadskommunikation och arbetar i Provés ledning.

Osäkerheten inför läget under våren 2020 gjorde att flera av Provés uppdrag påverkades i någon grad. Några stoppades eller sköts på framtiden, vissa saktades ner för en period, samtidigt som de flesta pågående uppdrag ändå fortsatte.

”Förtroendefulla kundrelationer, nära och öppna dialoger om hur situationen ändrat eller påverkat förutsättningarna, har varit avgörande”, Viktoria Flodihn

Genom att snabbt försöka greppa konsekvenserna av det som skedde till följd av pandemin i och kring våra organisationer, liksom att ha förmågan att ställa om våra arbetssätt, lyckades vi skapa en trygghet för våra kunder så att deras förändringsarbete kunde fortgå. Om än på ett annorlunda sätt än vi först hade förutsatt. Förtroendefulla kundrelationer, nära och öppna dialoger om hur situationen ändrat eller påverkat förutsättningarna, har varit avgörande, förklarar Viktoria.

Även Prové som organisation har påverkats. Vissa interna utvecklingsinitiativ som vi hade ambitionen att genomföra under 2020 fick ändra riktning, nya initiativ tillkom och andra fick prioriteras ned. Vi har behövt agera här och nu för att skapa förutsättningar att genomföra våra uppdrag och samtidigt ha medarbetare som mår bra under dessa speciella omständigheter. Parallellt har det också varit viktigt att gemensamt ägna tid åt ett mer långsiktigt arbete kring Provés erbjudande, vårt sätt att leverera i kunduppdrag och våra interna processer som en del i att utveckla vår verksamhet i en utmanande tid.

Vi har alltid satt stort värde i våra fysiska träffar

Som konsult är man ute hos kunderna om dagarna och ses inte alltid i vardagen. Prové har därför alltid satt stort värde i och prioriterat fysiska träffar med alla medarbetare i olika format, både för att utvecklas professionellt och socialt. Det är viktigt för vår gemenskap, trivsel och utveckling. Även om det digitala formatet har funkat bra, så är det tydligt att ett samtal eller en konferens via skärm inte helt kan ersätta energin och djupet i kommunikationen man får vid ett fysiskt möte.

”Det har varit svårt att finna balansen mellan att uppmärksamma och prata om det som är allvarsamt, och samtidigt ha förmågan att blicka framåt”, Viktoria Flodihn

Vid förändringar vet vi ju att kommunikation, dialog och transparens är viktigare än någonsin och utmaningen i att vi inte ha kunnat ses fysiskt har varit uppenbar. Det har varit svårt att finna balansen mellan att uppmärksamma och prata om det som är allvarsamt, och samtidigt ha förmågan att blicka framåt. Att säkerställa hur alla mår och har det, möjligheten att bekräfta och stötta varandra när vi alla dessutom sitter hemma och arbetar på distans tycker jag har varit jättesvår, säger Viktoria. Vi har skapat och infört rutiner och aktiviteter för information, dialog och gemenskap, men effekten av dessa är svåra att avgöra.

Vad ser du fram emot 2021?

Framförallt ser jag fram emot att träffas fysiskt, prata och skratta ihop! Jag har nog aldrig tänkt så mycket på, som under pandemin, hur viktigt det är att kunna hämta kraft i varandra, för att göra ett bra jobb, trivas och utvecklas över tid. Jag tror att vi nu gemensamt behöver skapa förutsättningar att hitta tillbaka till energin framåt, berättar Viktoria.

”Jag har nog aldrig tänkt så mycket på, som under pandemin, hur viktigt det är att kunna hämta kraft i varandra, för att göra ett bra jobb, trivas och utvecklas över tid”, Viktoria Flodihn

Viktoria förklarar vidare att Prové har en kultur som bygger på engagemang och känslan av ”tillsammans”, både inom företaget och i relation till kunderna, något hon känner varit viktigt under pandemin och som också kommer vara avgörande för framtiden. Även om Prové som organisation i vissa frågor tvingats fatta svåra beslut så har medveten reflektion skapat djupare förståelser för både styrkor, utmaningar och möjligheter. Det är kunskaper som hon tror kommer vara värdefulla framåt på många sätt.

Jag känner stor förhoppning inför kommande år. 2020 visade att Prové och många andra organisationer hade förmåga till snabb omställning och förändring, en insikt som vi ska låta stärka oss och som vi ska ta tillvara. Vi ska fortsätta utvecklas tillsammans med våra kunder, öka förmågan till lyhördhet mot omvärlden, vara ännu mer snabbfotade i planering och utveckling och ha ökat fokus på innovation, avslutar Viktoria.

Intervjun är en del av Provés kunskapsbrev #5 som kom ut den 28 januari 2021.
Läs fler intervjuer från detta nummer:

Intervju med Universeum

Intervju med trafikkontoret

Intervju med Peab

Intervju med Kungsbacka Kommun

Aktuellt

Vi håller dig uppdaterad

Ta del av det senaste från Prové. Nyheter, analyser, omvärldsbevakning, evenemang och föreläsningar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev ProvéEffekten så får du dessutom massor av inspiration direkt i din inkorg.

Läs våra tidigare nyhetsbrev här

Kunskap om förändringsledning

Prenumerera

ProvéEffekten från Prové. Kunskap, inspiration, analyser, rapporter och mycket mer. Kommer ut ca 4 gånger/år:

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.