Kom i kontakt

6 december 2022

Vänd motståndarna till ambassadörer för förändring

Företag och organisationer gör stora investeringar och lägger tid och engagemang för att skapa nya arbetssätt för att utveckla och förbättra sin verksamhet. Men för att lyckas krävs förmåga att förstå och bemöta det motstånd som ofta uppstår – och som rentav kan vända ifrågasättandet till en möjlighet.

För att få bästa effekt i samband med en förändring, exempelvis ett digitaliseringsinitiativ, räcker det inte med att ha den bästa tekniska lösningen. Det gäller också att utveckla ett nytt arbetssätt och att den nya lösningen accepteras och används på det sätt som det var tänkt. Ny kunskap behövs. Nya roller och arbetsuppgifter tillkommer, andra avvecklas.

”Rätt hanterat kan motståndare bli framtida ambassadörer för förändringen.”

Viktoria Flodihn, Prové

Oavsett avsikten med förändringen kan negativa reaktioner uppstå. Som ledare i förändring är det ofta både svårt att bemöta och hitta rätt strategier för att hantera reaktionerna. Men motstånd behöver inte alltid vara av ondo! Tvärtom kan vi som förändringsledare, genom att förstå orsaken bakom oron, nyttja reaktionerna som en del i ett lärande. De kan ge insikter och förståelse som kan vara till nytta för såväl problemanalys, som utveckling av nya lösningar och plan för genomförande. Rätt hanterat kan motståndare bli framtida ambassadörer för förändringen.

Förändringsledning handlar om att skapa rätt förutsättningar, hantera utmaningar och navigera vid förändrade omständigheter. Det handlar också om förmågan att vara lyhörd och ge sig tid att förstå vad varje situation kräver. Att lyssna utifrån flera perspektiv och vara uppmärksam på olika behov är lika viktigt för att skapa förtroende och tillit, som det är för att hantera motstånd i förändringsarbetet. Enkelt sagt handlar det om att som ledare i förändring vilja och våga möta människor där de är.

”I många fall handlar motståndet om att medarbetare värnar ett upplevt fungerande arbetssätt, vilket vi bör lyssna på och kan betrakta som ett engagemang för verksamheten.”

Om vi som förändringsledare är uppmärksamma på beteenden som förhindrar eller försvårar förändringen kan vi också anpassa vårt ledarskap, våra ageranden och insatserna i förändringsarbetet. Utifrån medarbetares reaktioner och frågor kan en erfaren förändringsledare förstå vad motståndet handlar om. Är det t ex fråga om bristande kompetens bristande förankring av visionen, om oro för genomförandet eller om attityden grundar sig i olika uppfattning om relevansen i framarbetade lösningar? I många fall handlar motståndet om att medarbetare värnar ett upplevt fungerande arbetssätt, vilket vi bör lyssna på och kan betrakta som ett engagemang för verksamheten. Genom att föra en uppriktig dialog, ta tillvara på kunskaper och skapa arbetsformer för involvering kan motståndet vändas till ett intresse och delaktighet i förändringsarbetet.

”Det är genom förändring vi behåller och utvecklar verksamheternas konkurrenskraft.”

Hur väl företag och organisationer lyckas genomföra förändringar är avgörande inte bara för deras egen skull, utan också för hela samhällets skull. Det är genom förändring vi behåller och utvecklar verksamheternas konkurrenskraft och rustar oss för att klara av att möta en allt tuffare omvärld.

Genom att utbilda och ställa krav på ledarskap och medarbetarskap, så att chefer och medarbetare kan leda sig själva och sin attityd till utveckling i vår tids höga förändringstakt, skapar vi goda förutsättningar för att lyckas.

Viktoria Flodihn, förändringsledare och konsultansvarig, Prové

 

Mer om förändringsledning:

Att leda i förändring

5 steg till effektivt förändringsarbete

Den framgångsrika förändringsresan vid årets Förändringsledningsdag

Få ut effekten av ert digitaliseringsprojekt

Vill du veta mer om förändringsledning och hur ni kan få ut effekten? Karin Jonason och Mari Kilén svarar på dina funderingar:

Aktuellt

Vi håller dig uppdaterad

Ta del av det senaste från Prové. Nyheter, analyser, omvärldsbevakning, evenemang och föreläsningar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev ProvéEffekten så får du dessutom massor av inspiration direkt i din inkorg.

Läs våra tidigare nyhetsbrev här

Kunskap om förändringsledning

Prenumerera

ProvéEffekten från Prové. Kunskap, inspiration, analyser, rapporter och mycket mer. Kommer ut ca 4 gånger/år:

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.