Kom i kontakt

Utveckling av organisationsstruktur inom kollektivtrafik

Organisationen hade infört ett nytt processorienterat arbetssätt med ökat kundfokus. Som ett led i utvecklingsarbetet fanns behov av en väl fungerande och effektiv organisationslösning som bättre kunde stödja de nya arbetssätten. Provés team av konsulter var förändringsledare för organisationsutvecklingen som startade med genomlysning av befintliga strukturer. I arbetet ingick därefter att utifrån processerna utforma en ny processorienterad organisationsstruktur och fylla den med funktioner, roller, ansvar och befogenheter.

Vidare arbetades förslag på bemanning av organisationen fram samt plan för implementering av den nya lösningen. Arbetet involverade ett stort antal av organisationens medarbetare på olika nivåer och från olika verksamhetsdelar.