Kom i kontakt

Utveckling av långsiktiga strategier

Ledningsgruppen för ett medelstort kommunalt bolag stod inför ett arbete med att utveckla långsiktiga strategier och utforma en verksamhetsplan utifrån en övergripande målbild från styrelsen. Ett team av konsulter från Prové var projektledare för affärsutvecklingen som genomfördes tillsammans med bolagets ledningsgrupp. Arbetet bedrevs i ett antal steg utifrån Provés modell för affärsutveckling.

Inledningsvis genomfördes en nulägeskartläggning där verktygen Business Model Canvas (BMC) och Value Proposition Canvas (VPC) nyttjades. Det genomfördes också en omvärldsanalys och belysning av kundresan. Resultatet sammanställdes i en rapport och handlingsplan med rekommendationer för det fortsatta arbetet med bolagets utveckling.