Kom i kontakt

Utredning och upphandling av patentsystem inom fordonsindustri

Ett förnyat uppdrag kring utveckling och användning av patentportföljen hade krävt införande av nya arbetsprocesser på företagets IP-avdelning och det fanns ett behov av att utreda de nya processernas påverkan på IT-stödet. Prové var projekt- och utredningsledare för uppdraget som inleddes med att formulera krav på IT-stöd för att därefter utreda om befintligt IT-stöd kunde vidareutvecklas eller om det skulle krävas upphandling av ett nytt.

Utredningen visade att vidareutveckling av befintligt system skulle bli kostsamt och ineffektivt och ett upphandlingsunderlag arbetades fram. Efter utvärdering av leverantörer genomfördes Proof Of Concept på de mest intressanta systemen, därefter gjordes en sista utvärdering samt slutförhandling med vald leverantör.