Kom i kontakt

Utredning kring arbetssätt och arbetsmiljö inom kommun

Kommunen stod inför valet att fortsätta verksamheten i befintliga lokaler med cellkontor eller genomföra en ombyggnad med en annan form av arbetsmiljö. De ville pröva verksamhetens lämplighet för ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Konsulter från Prové var utredningsledare och genom beläggningsgradsmätning och gruppintervjuer med sektorns medarbetare kartlades nuvarande processer, nyttjandet av befintliga lokaler och behov i arbetsmiljön.

Utifrån ett önskat framtida arbetssätt formulerades krav på den fysiska arbetsplatsen och utredningen gav rekommendationer om lämplig utformning. I uppdraget ingick att coacha ledningen i förändringsledning och att skapa förståelse för vad förändringar i fysisk arbetsmiljö innebär utifrån individ-, ledar- och verksamhetsperspektiv.