Kom i kontakt

Processorientering och effektivisering i IT-verksamhet

Flera avdelningar inom IT-verksamheten som tillsammans fyller en viktig funktion före, under och efter IT-projekt upplevde problem med långa ledtider, minskad kundnöjdhet och en alltmer pressad arbetssituation. Det fanns ett behov av att öka leveranskapaciteten. Provés konsultteam involverade verksamhetens medarbetare och flyttade fokus från organisatorisk tillhörighet till utveckling av den gemensamma processen. Processarbetet utgick från kundens krav och behov och resulterade i en rad åtgärder som effektiviserade flödet, tydliggjorde roller och ansvarsfördelningar.

En framgångsfaktor i arbetet var att arbetet bedrevs arbetsmötesform där alla berörda hade stor delaktighet, kunde känna ett ägarskap för resultatet och därmed motivation till förändring. Resultatet var samsyn på ett gemensamt och effektivt arbetssätt med leveransen till kunden i fokus.