Kom i kontakt

Processbaserat förbättringsarbete inom transportbolag

Bolaget hade startat ett processarbete för att öka kundfokus, utveckla samverkan med partners och vara en attraktiv arbetsgivare. Prové hade uppdraget att bidra i arbetet med att vidareutveckla processerna, skapa kontinuitet och behålla fokus på utvecklingsarbete. Ett processpel skapade inledningsvis förståelse för värdet av ett processbaserat arbetssätt och engagemang kring det fortsatta arbetet. Därefter genomfördes en utbildningsserie med fokus på processbaserad verksamhetsutveckling, förändringsledning och ledarskap.

En effektanalys med tillhörande handlingsplan för det fortsatta utvecklingsarbetet säkerställde att utbildningen naturligt övergick till ett kontinuerligt processbaserat förbättringsarbete. Parallellt med utbildningen fick deltagarna applicera kunskapen i verksamheten genom att driva egna förbättringsprojekt.