Kom i kontakt

Organisationsutveckling på enhetsnivå

Enheten önskade utveckla sin organisation i syfte att bli mer effektiv och kundfokuserad. Prové drev förändringsarbetet med utvecklingen av en ny organisationsstruktur. Uppdraget inleddes med en verksamhetsanalys och utredning av den befintliga organisationen. Analysens slutsatser låg till grund för utformning av ett antal scenariokomponenter som i arbetsmöten tillsammans med representanter från enheten prioriterades och kombinerades till olika möjliga lösningar för enhetens framtida organisation.

Enhetens ledningsgrupp utgjorde styrgrupp för förändringsprojektet som utifrån på uppdragets resultat fattade beslut om bästa organisationslösning att implementera. En väsentlig förflyttning var att gå från en geografiskt baserad organisationsstruktur till en processbaserad.