Kom i kontakt

Ökad trygghet och minskad administration genom digitalisering

Bolaget driver ett aktivt försäljningsarbete i en konkurrensutsatt bransch där varje försäljning enligt lag måste bekräftas skriftligt. En konsult från Prové drev projektet att gå från avtalshantering med mail och traditionell post till att digitalisera processen med signering av avtal via Mobilt BankID. Uppdraget innefattade nulägesanalys, effektanalys, utveckling och införande av nya arbetssätt samt kravställning, upphandling och införande av nytt digitalt stöd. Stor del av arbetet handlade om att leda involverade medarbetare i förändringen som digitaliseringen innebar. Resultatet var en effektivare avtalshantering med ökad trygghet för kunderna och mindre intern administration.