Kom i kontakt

Ny styrning för ökad samverkan

Beställaren ansvarar för att samordna arbetet med medicintekniska produkter som erbjuds till patienter i regionen. Uppdragets syfte var att skapa en enhetlig och samordnad ledning och styrning med god samverkan mellan landsting och kommuner av ett område inom medicintekniska produkter. Ett konsultteam från Prové var förändringsledare för uppdraget som inleddes med en verksamhetsanalys och kartläggning av processerna inom området. Uppdraget resulterade i en ny modell med styrande forum samt en samverkans- och beredningsorganisation med gemensamma rutiner och arbetssätt för ledning och styrning.

Stort fokus i uppdraget har lagts på förankring och att skapa förståelse för behovet av utveckling för ett gemensamt bästa. Arbetet ledde till stärkta relationer mellan regionen och kommuner, en förbättrad samverkan och effektivare resursutnyttjande.