Kom i kontakt

Ny modell för samverkan och verksamhetsstyrning inom kollektivtrafik

Bakgrunden till uppdraget var behovet att öka affärsmässigheten och utveckla företagets partnersamverkan med det övergripande målet att nyttja de gemensamma resurserna mer effektivt, öka resandet och få nöjdare kunder. Konsulter från Prové var förändringsledare och drev utvecklingsarbetet. I uppdraget definierades och implementerades en modell för verksamhetsstyrning som säkerställde samverkan och spårbarhet i strategier, mål och prioriteringar samt ökade samordningen i utvecklingen av företagets erbjudande till kund.

Centralt var att affären ska styras i samverkan mellan företaget och dess partners genom en gemensam affärsledning som arbetar utifrån en enad värdegrund. I leveransen ingick även införande av centrala processer såsom affärsplanering och budget.