Kom i kontakt

Ny affärsmodell för företag inom förpackningsbranschen

Företaget startade ett utvecklingsarbete i syfte att utveckla sin affärsdrivande verksamhet. En konsult från Prové var förändringsledare för uppdraget som inleddes med en genomlysning av verksamheten i syfte att synliggöra behov och förutsättningar för att arbeta fram en framtida affärsmodell. Tillsammans med företagets medarbetare synliggjordes nuvarande affärsmodell genom metoden Business Model Canvas, som tydligt påvisade kundbehov och hur företaget tillgodoser värde till kunden.

Befintlig affärsmodell utvärderades genom dels kartläggning av kundbehov, dels analys av omvärldsfaktorer. Flertalet utvecklingsbehov identifierades och realiserades däribland en visualisering av kundstock med framtagning av taktiskt bearbetningsplan och tydliggörande av styrning, ledning och ansvarsområden.