Kom i kontakt

Ledtidsförkortning i produktutveckling

Företaget inom fordonsindustrin genomförde ett förändringsarbete med det övergripande syftet att åstadkomma ledtidsförkortning i produktutvecklingsprocessen. Provés konsult var huvudprojektledare för uppdraget som innebar att utforma och implementera nytt gemensamt arbetssätt med tillhörande systemstöd för de tio prototypverkstäder som finns i olika länder.

I projektet ingick medarbetare från kundföretaget, flera inhyrda konsulter och deltagarna kom från Sverige, Frankrike, Tyskland, Polen, Sydkorea, USA och Indien. Rollen innebar ansvar för att projektet levererade i enlighet med uppsatta mål såsom tid, budget och kvalitet. Rollen innebar också ett stort samordnande och kommunikativt ansvar såväl inom projektet som med dess olika intressenter.