Kom i kontakt

Ledningsgruppsutveckling inom kommun

Förvaltningen hade tillsatt en ny ledningsgrupp och hade behov av att formera gruppen, frigöra dess potential och säkerställa riktning för chefskapet på förvaltningen.

Prové inledde med analys av nuläge och önskat läge genom intervjuer med medlemmarna i ledningsgruppen. Arbetet bedrevs därefter i workshopformat där det gemensamma uppdraget, roller och arbetssätt inom gruppen definierades. Det diskuterades också hur samverkan mellan avdelningar och produktiviteten på förvaltningen som helhet kan förbättras.

Genom att formulera spelregler, arbeta med feedback och uttrycka vilka beteenden och attityder som ska råda stärktes arbetsklimat och samarbete. Det skapades förståelse för hur ledarskapet påverkar kulturen och vikten av att ledningsgruppen arbetar som ett team för att nå verksamhetens mål.