Kom i kontakt

Ledningsgrupps- och grupputveckling inom kunskapsorganisation

En bra verksamhet skulle bli ännu bättre genom utveckling av ledarskap, medarbetarskap, samverkan och värdegrund.

Arbetet startade med intervjuer och analys av nuläge, identifiering av önskat läge och handlingsplaner. Genom chefscoaching och arbete med ledningsgruppen tydliggjordes ledningens uppdrag, vilket ledarskap verksamheten kräver och hur cheferna behöver vara och agera för att över tid skapa hållbara individer och verksamhetsnytta. I arbetet med organisationens enheter formulerades uppdrag och mål, roller och ansvar samt spelregler för grupperna.

En grundläggande del i uppdraget var att arbeta med samverkan inom och mellan enheterna för att på ett bättre sätt nyttja varandras kompetens och potential och skapa ett uppmuntrande arbetsklimat. Resultatet var en hållbar verksamhet med ökad effektivitet och samarbete, målfokusering och ökad arbetsglädje.