Kom i kontakt

Kunddriven utveckling av försäljningsprocess

Företaget inom fordonsindustrin ville skapa ett mer kunddrivet arbetssätt för försäljning och införa ett nytt säljstödsverktyg. Provés konsultteam ansvarade för arbetet med insamling av kundernas upplevelser och krav, kartläggning, utformning och dokumentation av en ny gemensam säljprocess. I arbetsgruppen för projektet ingick både återförsäljare, slutkunder samt representanter från den centrala säljstödsorganisationen. Den utformade processen låg sedan till grund för kravställning och utformning av ett nytt säljstödsverktyg att användas av alla återförsäljare.

Uppdraget omfattade också uppstart och etablering av en global processutvecklingsorganisation med roller och arbetssätt för fortsatt utveckling av säljprocessen med tillhörande säljstödsverktyg. I processutvecklingsorganisationen ingick processteam på olika geografiska siter med lokala kundrepresentanter.