Kom i kontakt

Kulturresa för ökad samverkan

Uppdraget syftade till att ta företagets kultur till nästa nivå såväl internt som i gränssnittet med ett antal leverantörer. Ett viktigt mål var att ge alla involverade deltagare gemensamma och fördjupade insikter om var man är, vart man ska och vad som krävs för att kunna ta sig dit man vill. I uppdraget användes verktyget Cultural Values Assessment, ettverktyg som är känt under namnet CTT® (Cultural Transformation Tools).

Mätningen följdes av arbetsmöten där representanter från företaget och leverantörer deltog. Den gemensamma förståelsen för hur önskad kultur ska efterlevas förstärktes genom dialog kring aspekter som spelregler, tillit, arbetssätt för ständiga förbättringar samt vad som krävs för individ, grupp och organisation att gå från ord till handling.