Kom i kontakt

Kulturdriven organisationsutveckling inom IT-verksamhet

IT-verksamheten hade under ledning av Prové utformat ett agilt arbetssätt och var i behov av stöd i etableringen av det nya arbetssättet. Syftet med uppdraget var att skapa en kultur som bygger på tillit och engagemang inom teamet och ett större gemensamt ansvarstagande för säkra och snabba leveranser. Provés roll i förändringsarbetet var att handleda teamet och guida dem i arbetet med att utveckla den önskade kulturen. Inom uppdraget togs en värdegrund med tillhörande spelregler och förhållningssätt fram.

Vidare genomfördes en mätning av kulturen med verktyget Cultural Transformation Tools (CTT®). Mätningen gav en bild av nuvarande och önskad kultur och utgjorde underlag för fortsatt utveckling av teamet och uppföljning av önskade effekter av utvecklingsarbetet.