Kom i kontakt

IT-projektledare för utveckling av datatjänst för nationell forskningsstudie

Den nationella forskningsstudien hanterade känsliga personuppgifter vilket ställde höga krav på säkerhet kring hantering av all data och efterlevnad av GDPR. En konsult från Prové var projektledare för arbetet med att säkerställa att all data samlas centralt med de säkerhetsklasser som krävs samt för utformning och utvecklingen av en tjänst som kan visa och lämna ut data till forskare på ett säkert sätt.

I projektet ingår att utforma och etablera en IT-förvaltningsorganisation som ska säkerställa utvecklingen av tjänsten och tillhörande arbetssätt över tid. I projektledarrollen ingår ansvar för ett utvecklingsteam som arbetar agilt enligt metodiken Scrum.