Kom i kontakt

Införande av gemensamma arbetssätt inom hälso- och sjukvård

Syftet med standardiserade vårdförlopp var att korta väntetider och minska regionala skillnader. Uppdraget var att stödja verksamheten i att utforma och införa ett nytt gemensamt arbetssätt som uppfyllde den nationella modellen. Provés team av konsulter var förändringsledare och hade huvudansvaret att driva arbetet som omfattade flera förvaltningar och berörde ca 700 medarbetare. Eftersom förändringen påverkade många verksamheter och ett stort antal medarbetare krävdes gedigen förankring och fokus på förändringsledning.

Uppdraget resulterade i etablerade nya gemensamma arbetssätt för 31 diagnoser samt en metod för fortsatt införande av fler diagnoser. En ny organisation utformades och etablerades med ansvar att ta emot nya arbetsprocesser och kontinuerligt vidareutveckla befintliga arbetssätt utifrån krav från patient, verksamhet, Regering och SKL.