Kom i kontakt

Implementering av agilt arbetssätt i IT-verksamhet

Med ökad innovationstakt och digitalisering var organisationen i behov av att arbeta mer effektivt för att snabbare kunna möta kundernas kontinuerligt förändrade behov. Det fanns en önskan om en förändring mot ett mer lättrörligt och flexibelt arbetssätt. En konsult från Prové drev arbetet att tillsammans med avdelningens medarbetare utforma och implementera ett nytt agilt arbetssätt enligt ramverket Scrum.

Arbetet innebar förändringsledning, utbildning och coaching av medarbetarna så att gemensam förståelse, kunskap och efterlevnad av arbetssätten kunde skapas. Inom uppdraget arbetades också en Scrumguide fram, som ska användas som stöd för fortsatt agil utveckling med Scrum inom organisationen.