Kom i kontakt

Grupputveckling inom kommunalt bolag

En strategiskt viktig stabsfunktion hade ett behov av att stärka ledarskapet, förbättra klimatet inom gruppen, effektivisera arbetssätt och höja kompetensen för att bättre kunna svara mot organisationens krav på funktionens tjänster.

En konsult från Prové var processledare för grupputvecklingen. Genom workshops där samtliga av funktionens medarbetare deltog tydliggjordes gruppens uppdrag, krav på leveranser, hur gruppen ska arbeta mot uppsatta mål och hur de kan stärkas som grupp.

Vidare formulerades spelregler för samarbete inom gruppen och vilka beteenden och attityder som ska råda. Parallellt med gruppaktiviteterna genomfördes individuella coachingsamtal. Effekten var ett tydligare ledarskap, bättre samarbete och ökad leveranskapacitet inom funktionen.