Kom i kontakt

Global processutveckling inom fordonsindustrin

Företaget skulle införa ett nytt PLM-system globalt inom organisationen. Provés konsultteam ingick i programledningen och ansvarade för processutvecklingen. Uppdraget inleddes med en analys och konsekvensbeskrivning för införandet av ett nytt system och övergripande beskrivning av berörda processområden. Beskrivningarna sammanställdes i ett beslutsunderlag som låg till grund för val av PLM-system. Inför implementeringen av systemet ledde Prové arbetet med att utveckla och beskriva nya globala processer som skulle gälla vid införandet av den nya systemlösningen.

Arbetet innebar framtagning av processbeskrivningar med rollbeskrivningar, styrande och stödjande dokument. I arbetet ingick att förankra alla nya processer och få dem godkända av globala processägare.