Kom i kontakt

Genomlysning medicinsk onkologi

Hälso- och sjukvården i Sverige – och speciellt cancervården – står i dag inför stora utmaningar. Fram till år 2040 väntas antalet cancerpatienter fördubblas jämfört med i dag (Cancerfonden 2016). Vi blir allt äldre och allt fler. Antalet personer som insjuknar i cancer (incidens) och antalet personer som lever vidare med cancer (prevalens) ökar kraftigt i dagens Sverige.

Utvecklingen ställer krav på nya arbetssätt, på samarbeten och på effektivare digitala system och metoder som också involverar patienter och anhöriga. En utmaning är också att möta de ökade och förändrade behoven, utan att det enbart ställer krav på utökade resurser, samt att se till att den framtida vården kan ges så nära patienterna som möjligt med upprätthållande av kompetens och kvalitet.

Uppdraget bestod i att utifrån nulägesperspektiv och ett önskat läge göra en genomlysning av medicinsk onkologi enligt följande: utreda nuvarande verksamhet, utreda framtida behov och organisation vid samtliga sjukhus med medicinsk onkologi i regionen, se på möjlig samverkan med utomregionala onkologiska verksamheter för gemensam resursplanering och optimalt utnyttjande av patienters behov av onkologisk vård, föreslå en långsiktig handlingsplan för att tillgodose identifierade behov.

Utredningen resulterade i en rapport med tillhörande bilagor innehållandes: nuläget inom medicinsk onkologi rörande arbetssätt, organisation, patientperspektiv, vårdutveckling, omvärldsbeskrivning av området medicinsk onkologi, behov och önskat läge, analys och slutsatser, utvecklingsområden med åtgärdsförslag samt en handlingsplan.

Vill du veta mer om vårt arbete med organisationsutveckling?
Katarina Årenberg svarar på dina funderingar:

Aktuellt

Vi håller dig uppdaterad

Ta del av det senaste från Prové. Nyheter, analyser, omvärldsbevakning, evenemang och föreläsningar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev ProvéEffekten så får du dessutom massor av inspiration direkt i din inkorg.

Läs våra tidigare nyhetsbrev här

Kunskap om förändringsledning

Prenumerera

ProvéEffekten från Prové. Kunskap, inspiration, analyser, rapporter och mycket mer. Kommer ut ca 4 gånger/år:

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.