Kom i kontakt

Framtagning av koncerngemensamt verksamhetsledningssystem

Koncernen hade ett behov av att skapa en effektivare och tydligare styrning och ledning av verksamheten med ett ökat fokus på kunden, som på sikt skulle ge ökad konkurrenskraft. Ett team av konsulter från Prové var förändringsledare för programmet som innefattade 13 delprojekt med det övergripande målet att arbeta fram en processorienterad koncerngemensam verksamhetsledning.

Förändringsledningen innebar att utveckla ledningskulturen samt processmognaden i organisationen och stödja delprojekten i deras arbete med att kartlägga och visualisera processer och etablera nya arbetssätt. Resultatet av uppdraget var ett väldefinierat och etablerat styrnings- och kvalitetsledningssystem för hela koncernen.