Kom i kontakt

Förstudie kring webbtidbok inom hälso- och sjukvård

Beställaren hade som mål att erbjuda invånarna möjligheten att boka tid till vård via webben. I samband med en uppgradering av det patientadministrativa systemet skedde en utredning av förutsättningarna för öppenvårdsmottagningar på sjukhus att erbjuda sina patienter tidbokning via vårdguiden. Ett projektledarteam från Prové drev förstudiearbetet som innebar att identifiera vilka behov och förutsättningar som krävs för en lyckad implementering av en webbtidbok utifrån såväl de olika verksamheternas medicinska specialiteter, som utifrån IT-tekniska och funktionella krav.

Utredningens resultat sammanställdes i en förstudierapport som utgjorde underlag för beslut avseende regional implementering.