Kom i kontakt

Förstudie för konceptutveckling och upphandling

På uppdrag av en försäljnings- och marknadsavdelning var Prové projektledare för en förstudie kring framtida koncept för företagets kundcenter. Under förstudien kartlades insikter genom dels kunders och medarbetares krav och behov, dels genom omvärldsinsikter som trend- och marknadsspaning. Resultat sammanställdes i modellen Business Model Canvas (BMC), där nuläge och önskat läge kunde visualiseras och ställas mot varandra.

Förstudiens resultat låg till grund för efterföljande upphandling av en aktör för drift av kundcenter. Vidare var resultatet en av utgångspunkternaför utformning av en gemensam strategi för utveckling av kundrelationer och former för kundbemötande för alla medarbetare i företaget som möter kund.