Kom i kontakt

Etablering av organisation för digital utveckling

Syftet med uppdraget var att ta fram en organisation och arbetssätt för kravinsamling och utveckling av digitala lösningar. Provés uppdrag som förändringsledare var att utforma en virtuell utvecklingsorganisation, med tillhörande processer och forum för att samla in verksamhetens krav, utveckla och implementera digitala lösningar.

Uppdraget resulterade i en processorienterad organisation som behandlar verksamhetens behov ur ett tekniskt och verksamhetsmässigt perspektiv med fokus på nytta för slutanvändaren. På grund av verksamhetens storlek, stor variation på behov och olika mognadsgrad avseende digitalisering inom organisationen krävdes förankring och fokus på förändringsledning för att lyckas åstadkomma digital förändring hos den enskilda medarbetaren.