Kom i kontakt

Digitalisering av nya huvudprocesser inom byggbolag

Byggbolaget hade arbetat för att effektivisera verksamheten genom att utforma nya huvudprocesser och skapa förutsättningar för en ökad digitalisering genom införande av nytt IT-stöd. Provés team av konsulter var förändringsledare för införandet av de nya digitaliserade arbetssätten. Förändringen innebar att flera moment som tidigare skötts manuellt, nu skulle göras i ett gemensamt IT-stöd.

Arbetet krävde en stor förändringsledningsinsats och involverade ca 900 medarbetare, som genom workshopar och utbildningsinsatser fick förståelse och kunskap om användande och efterlevnad av nytt arbetssätt och IT-stöd. Förändringslednings- och utbildningskonceptet kan nu nyttjas inom fler delar i koncernen.