Kom i kontakt

Digitalisering av användarinformation inom fordonsindustrin

Användarinformation är ett lagkrav vid försäljning av fordon och bolaget ville satsa på att förbättra kundupplevelsen genom att skapa en intuitiv och kundkoncentrerad digital användarmanual, tillgänglig såväl i bil som via mobilapp och webb. Konsulter från Prové arbetade med kravställning, informationsproduktion, koordinering mellan projektet och dess olika intressenter samt realisering. Uppdraget har resulterat i en digitaliserad användarmanual med information producerad utifrån ett kundfokus. Nya agila processer för informationsproduktion är införda som präglas av ett hållbarhetstänk med möjligheten att återanvända information i flera steg under kundresan.