Kom i kontakt

Agil utveckling med Scrum inom energibolag

Energibranschen är under stor förändring där ökad konkurrens, digitalisering och nya tekniska lösningar ställer allt högre krav på produktutvecklingen. Ett stort energibolag som utvecklar erbjudanden för elbilsladdning och solelsproduktion hade ett behov av att utveckla och tillhandahålla sina tjänster på ett mer effektivt sätt och kontinuerligt kunna möta förändringar i kundkraven.

Ett team av konsulter från Prové drev arbetet med att utforma och etablera nya agila arbetssätt. Prové deltog även i tjänsteutvecklingen genom att agera scrummaster, produktägare och agil coach. Effekten av det agila arbetssättet var snabbare utveckling av prioriterade erbjudanden, ökad tydlighet, bättre samarbeten och kommunikation.