Kom i kontakt
Riskhantering

15 september 2020

Tydlig styrning och ledning ger framgång i en turbulent värld

Förändring och turbulens… ja, de flesta av oss har vid något tillfälle märkt av och reflekterat över att vår omvärld utvecklas och förändras i en allt snabbare takt och kanske också när vi minst anar det. I rådande Covid 19-tider är vi alla medvetna om att snabba förändringar påverkar oss, såväl som individer, organisationer och samhälle, och att nya krav ställs på oss. Hur ska vi då medvetet och strukturerat arbeta med att styra och leda våra verksamheter och driva våra utvecklings- och förändringsarbeten så att vi bevarar och ökar konkurrenskraften och säkerställer framgång och överlevnad över tid?

Reaktionerna på osäkerhet är olika. Det kan vara lätt att ryckas med och fatta ogrundade beslut eller kanske tvärtom bli passiv, inte alls agera eller agera alldeles för lite, eller för sent. En central del i ett effektivt styr- och ledningssystem är att säkerställa att det finns verksamhetsanpassade strukturer för att styra, leda och utveckla en framgångsrik och hållbar verksamhet. En del i verksamhetsstyrningen handlar om att bevaka omvärlden och ha arbetssätt och rätt verktyg för att ta tillvara på möjligheter, men också för att så långt som möjligt försöka förutse risker och hantera för verksamheten oönskade förändringar och händelser.

I takt med att omvärlden och samhället förändras, krav på tillväxt och effektivitet ökar, teknologier och infrastrukturer utvecklas och blir alltmer komplexa, uppstår det också nya eller förändrade risker.

Påverkan av olika slags förändringar

I takt med att omvärlden och samhället förändras, krav på tillväxt och effektivitet ökar, teknologier och infrastrukturer utvecklas och blir alltmer komplexa, uppstår det också nya eller förändrade risker. När vi tänker på hot och risker är det kanske lätt att tänka på de stora händelser och katastrofer som fått förödande och tragiska konsekvenser såsom olyckor, haverier, orkaner, miljöförstöring och pandemier, där Covid-19 nu är ett exempel. Det är inte alltid lika säkert att vi tänker på att även det mer vardagliga kan skada miljö, egendom eller människans fysiska och psykiska hälsa. Det finns händelser och faktorer som kan finnas i den externa eller interna verksamhetsmiljön som kan hindra organisationen från att nå sina mål eller fullgöra sitt uppdrag. Förändringar och faktorer i den externa miljön kan till exempel vara förändrad konkurrenssituation eller kundbeteende, teknologisk utveckling eller ändrade lagkrav.

Många gånger handlar det inte bara om en enskild faktor eller händelse utan en kombination av och samspel mellan tekniska, mänskliga och organisatoriska faktorer som ger upphov till risker.

Faktorer som kan uppstå internt inom organisationen och som kan påverka en verksamhet kan till exempel vara brister i interna rutiner, processer och system eller bristande regelefterlevnad. Under senare år har även cyberhot och informationsstöld fått ett allt större fokus liksom risker kopplat till varumärke, förmågan att attrahera rätt kompetens och social hållbarhet. Många gånger handlar det inte bara om en enskild faktor eller händelse utan en kombination av och samspel mellan tekniska, mänskliga och organisatoriska faktorer som ger upphov till risker.

Analys och riskhantering för att skapa medvetenhet och trygghet

Framgångsrika organisationer tar sig tid, har förmågan och strukturerade arbetssätt för att förstå det som sker i omvärlden och hur förändringarna påverkar den egna organisationen. En nyckel i tider av förändring är att skapa medvetenhet och handlingskraft att fatta rätt beslut genom att stanna upp, reflektera, förstå och analysera. Det handlar om att ställa sig frågor såsom; Varför och för vem finns vi som organisation egentligen till för? Var vi står idag och vart vi är på väg? Hur påverkar det som sker i vår omvärld vår organisation, och vad behöver vi utveckla för att möta nya förutsättningar och krav? Och hur ska vi över tid leda och styra vår organisation för en hållbar framgång i en ständigt föränderlig värld? Det handlar om att förstå och analysera verksamheten ur flera perspektiv; kundernas krav och behov, styrning och ledning, organisation och roller, kultur och värderingar, processer och arbetssätt, IT-stöd och kommunikation. Svaren på frågorna kan ha påverkan på och leda till behov av utveckling av flera av verksamhetsstyrningens olika perspektiv.

Att arbeta strukturerat med riskhantering bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett så hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt som möjligt i strävan att nå målen och förverkliga visionen.

Ett sätt att medvetandegöra hur organisationen påverkas av förändringar i omvärlden och den externa och interna verksamhetsmiljön är riskhantering. Det handlar om att hantera osäkerheter genom att på ett systematiskt och strukturerat sätt identifiera, analysera och hantera händelser som kan påverka verksamheten. Syftet med riskhanteringen är att vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga, begränsa och förhindra att risker drabbar verksamheten på ett oönskat och negativt sätt. Att arbeta strukturerat med riskhantering bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett så hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt som möjligt i strävan att nå målen och förverkliga visionen. Arbetet med att hantera risker bidrar också till att skapa värde och trygghet för ägare, medarbetare, kunder och andra intressenter.

Ett styr- och ledningssystem som engagerar till handling

Arbetet med utveckling av en organisations verksamhetsstyrning utgår alltid från organisationens unika sammanhang och förutsättningar. Det handlar om att ha förståelse för verksamhetens inriktning, ramar och strukturer såväl som för dess organisationskultur och medarbetare. Ett styr- och ledningssystem där olika delar stämmer överens och skapar en helhet ger förutsättningar för och engagerar till handling i såväl i vardagen som vid situationer som kräver särskild utveckling. Helhetsperspektivet ger förutsättningar för att nyttja den inneboende kraften och dynamiken som finns i organisationen och dess medarbetare. När vi skapar en väl fungerande verksamhetsstyrning blir effekten en sund organisation som kan hantera förändringar, se möjligheter och även nyttja turbulensen till sin fördel.

Vill du veta mer?

Titta på vårt inspelade webinar ”Att styra och leda i en turbulent värld” som vi genomförde tillsammans med vår samarbetsparter SIQ. Ta del av inspelningen från webinariet HÄR

Läs även:

Att forma framtiden tillsammans

Att kunna se, förstå och agera utifrån helheten

Grundstommen som motiverar samverkan

Med utgångspunkt i helhetsperspektivet

Beslut med utgångspunkt i värderingar

Tveka inte heller att höra av dig till någon av oss så berättar vi gärna mer om hur ni kan utveckla och förbättra er verksamhetsstyrning och riskhantering.

Aktuellt

Vi håller dig uppdaterad

Ta del av det senaste från Prové. Nyheter, analyser, omvärldsbevakning, evenemang och föreläsningar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev ProvéEffekten så får du dessutom massor av inspiration direkt i din inkorg.

Läs våra tidigare nyhetsbrev här

Kunskap om förändringsledning

Prenumerera

ProvéEffekten från Prové. Kunskap, inspiration, analyser, rapporter och mycket mer. Kommer ut ca 4 gånger/år:

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.