Kom i kontakt
Tillit_prove

14 december 2020

Skickligt ledarskap och självledarskap skapar tillitsfulla organisationer

Sedan mars 2020 lever vi i en föränderlig tid. För många organisationer och företag har affärsplaner och prognoser omkullkastats på bara några dagar. Ledare har behövt fatta svåra beslut och många medarbetare har fått ändra de sätt man är van att arbeta på. Det har handlat om att rita om kartan allteftersom, i en förändring där ingen riktigt kan förutspå vad det nya normala kommer vara eller när vi är där. Trygghet och tillit i våra organisationer är kanske därför viktigare än någonsin.

I stark förändring och när osäkerhet råder sätts tilliten till oss själva, till varandra och våra organisationer på prov. Tillit tar tid att bygga, handlar om ömsesidighet i relationer och förutsätter att förtroende aktivt utvecklas från båda håll. Skicklighet i såväl ledarskap som självledarskap är förmågor som visat sig vara grundläggande i tillitsfulla organisationer.

En ledare behöver ha förmåga att anpassa sitt ledarskap utifrån situation och person. Det kan handla om att lyssna in och förstå hur medarbetaren hanterar de omständigheter som en förändring medför och kunna bemöta behoven. Som ledare behöver du ha insikt i och skapa en dialog kring vad som motiverar medarbetaren och vad som skapar engagemang, förmåga och trygghet. Nya förutsättningar, såsom till exempel mer arbete hemifrån, påverkar individer på olika sätt och kan hanteras mer eller mindre bra. Här finns en balans mellan att släppa kontroll och visa tillit till att medarbetaren hanterar situationen och sina arbetsuppgifter som förväntat, och samtidigt som ledare ha tillräckligt mycket vetskap för att kunna agera när det behövs. Vikten av kommunikation är tydlig.

Att känna förtroende för sig själv och lita på sin egen förmåga är viktiga komponenter i ett självledarskap. Självledarskapet handlar också om förmåga att kunna upprätthålla motivation, vara uthållig och hålla fokus i en pressad situation som nya utmaningar ofta medför. Som medarbetare har man ett ansvar att kommunicera de behov man har som individ för att kunna fungera och prestera så bra som möjligt under rådande förutsättningar. Genom att tydligt visa på både förmågor och behov till sin omgivning skapas tillit och handlingsutrymme.

Transparens, möjlighet till dialog och påverkan är nycklar i en tillitsfull organisation. När ledningen agerar medvetet, ur ett helhetsperspektiv och uppmuntrar medarbetarnas involvering i gemensamma frågor skapas tillit till att rätt beslut fattas för individerna, organisationen och dess intressenter.

Man ska ha med sig att tillit inte byggs på en dag och att det finns saker att tänka på – på kort och lång sikt ­– för att bygga tillit i stunden och för framtiden. Prové har sammanställt 10 råd, utifrån tre olika perspektiv, för utveckling och förstärkning av en tillitsfull organisationskultur:

Som individ kan du tänka på att:

 1. Alltid låta dina ord möta handling​
 2. Öva på att ge och ta feedback
 3. I många situationer – lyssna mer och prata mindre​
 4. Vara tydlig med dina förväntningar​ på dig själv och andra
 5. Ha en trevlig ton och bemötande i alla situationer

 

I mötet mellan medarbetare och ledare eller med dina kollegor kan du tänka på att:

 1. Förstå vad dina medarbetare och närmsta kollegor behöver för att fungera och leverera bra på jobbet och agera utifrån det
 2. Prata kontinuerligt om vikten av ömsesidig tillit och förtroende i arbetssituationen
 3. Uppmärksamma och ge positiv förstärkning – människor behöver få känna sig kompetenta och sedda

 

Inom organisationen kan ni tänka på att: 

 1. Ge tid till att gemensamt prata om de saker ni tillsammans bedömer är viktigt
 2. Medvetandegöra en värdegrund som respekteras av alla medarbetare

Vill du veta mer om vårt arbete med Individ-, Grupp- och Ledarutveckling?
Karin Jonason svarar på dina funderingar:

Aktuellt

Vi håller dig uppdaterad

Ta del av det senaste från Prové. Nyheter, analyser, omvärldsbevakning, evenemang och föreläsningar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev ProvéEffekten så får du dessutom massor av inspiration direkt i din inkorg.

Läs våra tidigare nyhetsbrev här

Kunskap om förändringsledning

Prenumerera

ProvéEffekten från Prové. Kunskap, inspiration, analyser, rapporter och mycket mer. Kommer ut ca 4 gånger/år:

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.