Kom i kontakt

28 januari 2021

Samarbete och samverkan när omvärlden förändras

Universeum står just nu med ena benet i ett utmanande nuläge, samtidigt som de investerar för framtiden. Genom att storsatsa på digitalisering, stärka fokuset på hållbar utveckling och skapa nytt innehåll inom naturvetenskap, teknik och matematik ska de bli en än mer kraftfull arena för utbildning och folkbildning.

– Vi är mitt i ett stort utvecklingssprång där vi tar steg för att möta både omvärldens behov och krav från våra besökare. Kommer pandemin exempelvis innebära beteendeförändringar som kräver helt nya tekniska system? säger Eric Edblad, försäljnings- och marknadschef på Universeum.

Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en av de tio mest besökta upplevelserna i Sverige. Deras uppdrag är att ge barn och vuxna kunskap och kraft att göra jorden till en bättre och mer hållbar plats att leva på. 

”Kunskap och hållbara innovationer behövs om vi ska nå de Globala målen till 2030”, Eric Edblad, Universeum

– Vi vill inte bara att man ska komma till Universeum för en rolig upplevelse, utan att vi med våra olika miljöer och program skapar en verklig förändring. Vi vill att man går härifrån med tanken ”Vad kan jag som individ göra för vårt samhälle och vad kan jag bidra med för att skapa en hållbar framtid?”, förklarar Eric.

– Som vetenskapscenter har vi en viktig roll att spela när Sverige ska ställa om till ett hållbart samhälle. Vi tror på ett livslångt lärande och att det aldrig är varken för tidigt eller för sent att skaffa sig ny kunskap om världen. Kunskap och hållbara innovationer behövs om vi ska nå de Globala målen till 2030, fortsätter Eric.

Då Universeums uppdrag innebär att vara en arena för utbildning och folkbildning har pandemiåret självklart inneburit enorma utmaningar. Besöksnäringen är en av de branscher som är kraftigt drabbad och från en dag till en annan förändrades förutsättningarna för Universeum. En långt gången digitalisering, där flera tekniska system redan fanns på plats, gjorde det ändå möjligt att snabbt anpassa till nya arbetssätt och kunna erbjuda säkra besök, enligt för tiden gällande restriktioner.

Bred samverkan för hållbar utveckling

All utveckling sker i nära samverkan med Universeums stiftare, donatorer och samarbetspartners. Tillsammans arbetar de för och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.  

”Att ensam inte är stark har varit tydligt under året. Tillsammans är grejen!”, Eric Edblad, Universeum

– Samarbete har även varit ledordet för att vi ska ta oss framåt under pandemin. Vi har verkligen behövt ställa upp för varandra och tillsammans skapat en innovativ och kreativ miljö med högt i tak. Att ensam inte är stark har varit tydligt under året. Tillsammans är grejen, förklarar Eric.

Förutsättningarna för att driva verksamhet inom besöksnäringen har förändrats i grunden och det gör att samverkan blivit än viktigare. Göteborg & Co har fungerat som samverkansplattform där besöksnäringens aktörer har kunnat mötas i olika forum för att dela information och erfarenheter. Samverkan har varit stor och har haft enorm betydelse i tider som dessa.

Vad ser du fram emot under 2021 och framåt?

– Med de satsningarna vi gör kommer vi kunna göra mer nytta för fler. Under 2021 kommer vi att öppna en helt ny upplevelse för våra yngsta besökare och världens första publika visualiseringslabb. Sedan under 2022 kommer Wisdome, Sveriges största visualiseringsdom, berättar Eric.

Wisdome har sin utgångspunkt i den världsledande forskningen inom visualisering. Den nya domteatern kommer ta med besökarna till platser vi aldrig själva kunnat nå, låter oss se det som annars skulle vara dolt för oss och skapar förståelse för skeenden som är för små, för stora, för snabba eller för långsamma för människan att överblicka.

– Men det som står allra högst upp på listan över vad jag ser fram emot nu, är så klart att vi ska kunna öppna upp Universeum och få möta våra besökare igen! Vi måste fortsätta med vårt viktiga uppdrag med att få barn och vuxna att agera för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle, avslutar Eric.

Läs mer om resan mot nästa generation vetenskapscenter.

 

Intervjun är en del av Provés kunskapsbrev #5 som kom ut den 28 januari 2021.
Läs fler intervjuer från detta nummer:

Intervju med trafikkontoret

Intervju med Peab

Intervju med Kungsbacka Kommun

Intervju med Viktoria Flodihn på Prové

De Globala målen:
17 globala mål för hållbar utveckling:

 

1 Ingen fattigdom: Mål 1 är att avskaffa all form av fattigdom överallt.

2 Ingen hunger: Mål 2 är att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

3 Hälsa och välbefinnande: Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

4 God utbildning för alla: Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

5 Jämställdhet: Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

6 Rent vatten och sanitet: Mål 6 är att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

7 Hållbar energi för alla: Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

10 Minskad ojämlikhet: Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

11 Hållbara städer och samhällen: Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

12 Hållbar konsumtion och produktion: Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

13 Bekämpa klimatförändringen: Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.

14 Hav och marina resurser: Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

15 Ekosystem och biologisk mångfald: Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

16 Fredliga och inkluderande samhällen: Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

17 Genomförande och globalt partnerskap: Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

 

Du kan läsa mer om De Globala målen på Regeringskansliets hemsida

Aktuellt

Vi håller dig uppdaterad

Ta del av det senaste från Prové. Nyheter, analyser, omvärldsbevakning, evenemang och föreläsningar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev ProvéEffekten så får du dessutom massor av inspiration direkt i din inkorg.

Läs våra tidigare nyhetsbrev här

Kunskap om förändringsledning

Prenumerera

ProvéEffekten från Prové. Kunskap, inspiration, analyser, rapporter och mycket mer. Kommer ut ca 4 gånger/år:

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.