Kom i kontakt

3 mars 2020

Psykologisk trygghet för hållbara arbetsplatser

Vi människor vill må bra, utvecklas och gå till arbetet med en känsla av att kunna bidra och göra något meningsfullt. Alla företag, organisationer och arbetsplatser vill nå uppsatta mål, bedriva en verksamhet där det finns ett framåtdriv och en effektivitet. Detta gäller vare sig vi arbetar i näringslivet eller i en offentlig verksamhet. Vi vill vara framgångsrika med det vi gör. Lika viktigt är det att vara en arbetsplats där det finns hållbarhet för personalen. En arbetsplats med en god social hållbarhet för alla medarbetare och som bidrar till en högre effektivitet gynnar alla – såväl medarbetare som arbetsgivare.

Social hållbarhet handlar om att skapa en sund kultur och gynnsam arbetsmiljö över tid. Hur team är effektiva och hur grupper utvecklas på arbetsplatser har det forskats om länge. En viktig pusselbit i detta arbete handlar om att ha en psykologisk trygg arbetsplats. En arbetsplats som har en emotionell och relationell trygghet till skillnad från exempelvis ekonomisk, social eller juridisk trygghet som istället handlar om strukturer och resurser snarare än om inom- och mellanmänskliga kvalitéer.

”Enligt forskning och undersökningar om psykologisk trygghet handlar det just om att ha en arbetsplats där det finns en kultur av tillit, där medarbetare litar på varandra och där kollegorna har en ömsesidig respekt.” Camilla Tuneberg, Prové

Hur får vi då team på våra arbetsplatser att arbeta mer effektivt, fungera smidigt tillsammans och göra bra leveranser? Enligt forskning och undersökningar om psykologisk trygghet handlar det just om att ha en arbetsplats där det finns en kultur av tillit, där medarbetare litar på varandra och där kollegorna har en ömsesidig respekt. De två grundläggande faktorerna här är att ordet fördelas i gruppen, ingen dominerar och alla har en del i diskussioner som för arbetet framåt. Det handlar också om att känna dina kollegor så väl att du vet hur de föredrar att arbeta, hur leveranser ska ske och att det går att vara sig själv.

Den amerikanska forskaren som myntade ordet Psychological Saftey är Amy Edmondson, professor i ledarskap och management vid Harvard Business School i USA. Hennes forskning inom bland annat sjukvården i USA, visar att team där det fanns ett öppet klimat, där teammedlemmarna vågade visa att de inte hade alla svar, där de utmanande varandra med frågor och där de kom med idéer för att driva arbetet framåt också misslyckades i mindre utsträckning och därmed presterade bättre. Det viktiga i detta är att medarbetare inte blir hånade eller straffade när de erkände för gruppen att de inte hade alla svar, eller erkände om de kunde göra fel.

Enligt Edmondson handlar det om tre delar för att skapa framgångsrika team med psykologisk trygghet. För det första ska arbetet ses som en lärande utmaning, där vi lär av varandra för att utvecklas och vågar ta del av och dela med oss av idéer. Arbetet ska inte ses som ett problem där du ska komma helt fullärd och annars kan du inte arbeta där. Den andra delen handlar om att du som medarbetare vågar inse att du kan misslyckas, men om du gör det, kan du också erkänna det och ta hjälp av kollegorna för att lösa problemet. Detta bygger en säkerhet. Slutligen, för det tredje, handlar det om att vara nyfiken på arbetet och ställa mycket frågor. Alla dessa delar bidrar till framåtanda och innovation på arbetsplatsen.

”I en organisation där det finns en risk att bli baktalad eller att du är orolig att uppfattas som mindre smart än andra, missar vi tillfällen att lära oss saker av varandra.” Camilla Tuneberg, Prové

Om du går till dig själv – hur många gånger har du suttit på en presentation och inte helt förstått något? Du har velat ställa en fråga, men känt dig lite obekväm eller rädd för att det kanske bara är du som inte helt förstår och därför tänker du att – ”äh, jag frågar lite vid sidan om sedan istället”. Många av oss kan nog känna igen oss i denna situation och det är synd att det ska vara så. I en organisation där det finns en risk att bli baktalad eller att du är orolig att uppfattas som mindre smart än andra, missar vi tillfällen att lära oss saker av varandra.

Även Google gjorde en stor undersökning i deras egna verksamhet, Projekt Aristoteles, som publicerades 2016, av vad som skapar effektiva team hos dem. De kom fram till fem faktorer som skapade framgång. Den i särklass viktigaste handlade om psykologisk trygghet, dvs team där de var trygga inför varandra och där det fanns en trygghet i att ingen skulle skämma ut sig eller bestraffa någon annan för att begå ett misstag i att ställa en fråga eller komma med en ny idé. Teammedlemmarna känner sig säkra att ta en risk och vara sårbara inför varandra. Den andra faktorn var pålitlighet, dvs. att de kunde lita på varandra inom teamet, att saker gjordes inom utsatt tid och arbetet mötte arbetsplatsens högra krav på professionalitet. På tredje plats kom struktur och tydlighet, vilket innebar att kollegorna inom teamet förstod vad som förväntades av en och vad de skulle göra för att möta dessa förväntningar. Teammedlemmarna hade tydliga roller, planering och mål. Den fjärde faktorn var mening, dvs. syftet med arbetet som utfördes var viktigt på ett personligt plan och därmed nyckeln till effektivitet. På femte plats kom påverkan och en tro på att arbetet som genomfördes gjorde en skillnad och bidrar till organisationens mål.

”Internt på Prové har vi ett medarbetardriv i många utvecklings- och kompetensfrågor och vi uppmuntrar ständigt ett öppet klimat där frågor av alla slag är välkomna.” Camilla Tuneberg, Prové

På Prové arbetar vi hela tiden efter principen med ett öppet och inbjudande klimat. Prové vill alltid bygga psykologisk trygghet i våra team internt, såväl som hos kunden. Vi har en värdegrund som vi lever efter som är en bidragande orsak till detta. Vi har en plattform för grupputveckling och utgår från kunden med hjälp av upplevelsebaserad inlärning. Internt på Prové har vi ett medarbetardriv i många utvecklings- och kompetensfrågor och vi uppmuntrar ständigt ett öppet klimat där frågor av alla slag är välkomna.

 

Läs mer om ORGANISATIONSKULTUR – Beslut med utgångspunkt i värderingar

Läs mer om INDIVID-, GRUPP- OCH LEDARUTVECKLING – Det är människor som skapar förändring

 

Sammanfattningsvis – fem handfasta tips för att bygga psykologisk trygghet på arbetsplatsen:

  • Ge kollegorna möjlighet att lära känna varandra och förstå vad var och en behöver för att kunna fungera och leverera bra och att det är ok att komma med idéer och inte alltid ha alla svar.
  • Låt arbetsgrupper och team sätta upp spelregler för deras verksamhet och be dem kolla av dessa med jämna mellanrum på möten för att säkerställa att de efterlevs, för att t.ex. säkerställa att alla kommer till tals i gruppen och att alla respekterar varandra etc.
  • Uppmuntra och gör tid för frågor när företaget eller verksamheten har stormöten. Tillåt olika åsikter att komma fram.
  • Sätt en värdegrund som verkligen efterlevs på arbetsplatsen och som respekteras av alla medarbetare.
  • Var noga med att sätta en kultur på arbetsplatsen där samtliga medarbetare pratar med varandra och inte om varandra.

Referenser:

Vill ni veta mer om psykologisk trygghet och hur ni kan skapa arbetssätt för detta, kontakta Thomas Bjerkhede:

Aktuellt

Vi håller dig uppdaterad

Ta del av det senaste från Prové. Nyheter, analyser, omvärldsbevakning, evenemang och föreläsningar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev ProvéEffekten så får du dessutom massor av inspiration direkt i din inkorg.

Läs våra tidigare nyhetsbrev här

Kunskap om förändringsledning

Prenumerera

ProvéEffekten från Prové. Kunskap, inspiration, analyser, rapporter och mycket mer. Kommer ut ca 4 gånger/år:

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.