I vårt fokus finns vår kund, viktigaste relationen på jobbet. Vår arbetsdag handlar om att förstå kundens behov – när vi gör det kan vi leverera det stöd som situationen kräver och överträffa förväntningarna.

För att lyckas i kunduppdragen behöver Provés medarbetare vara starka, kompetenta och glada! Vi satsar på individens utveckling och kontinuerlig kompetensutveckling.

Parallellt med kunduppdragen finns en röd tråd av aktiviteter för att skapa gemensam kunskapsplattform, spetskompetens och sammanhållning. Vi hjälper varandra!

Provés gemensamma värdegrund

Vi har valt fem ord som tillsammans beskriver vår värdegrund:

Professionalism – vi hjälper våra kunder att lyckas med sina utvecklingsinitiativ. Vi arbetar seriöst för bästa resultat och vet att det är viktigt med genomtänkt agerande och handlingskraft. Vi är intresserade av våra kunders verksamheter, arbetar för att skapa värde och tänker långsiktigt. Vi månar om mänskliga relationer.

Ödmjukhet – vi lyssnar aktivt på andra och försöker förstå. Vi visar respekt för våra kunders verksamheter, kunders medarbetare och kollegor i branschen.  Vi arbetar för ett gott resultat utan prestige och när vi har en åsikt framför vi den på ett trevligt och konstruktivt sätt.

Engagemang – vi är positivt nyfikna och intresserade. Vi tycker alltid att det är viktigt att engagera berörda i olika skeenden. I arbetssituationer månar vi om att alla kommer till tals. Vi använder erfarenheter till lärande och är handlingsinriktade framåt.

Öppenhet – vi vågar och vill, ge och ta emot, konstruktiv återkoppling i en ärlig dialog. Vi delar med oss av våra erfarenheter och kunskaper. Vi har en positiv inställning till nytänkande. Vi ber om hjälp och hjälper varandra.

Balans – vi tycker att det är viktigt med balans i tillvaron. Vi värnar om miljön och samhället. Vi beaktar hela livet i olika beslutssituationer. Vi strävar efter balans mellan arbete och fritid över tid och vet att extrainsatser behövs ibland. Vi har arbetsglädje och en sund livsstil!  

Attityd- Provés sociala ansvar – på riktigt

Attityd startades i managementkonsultföretaget Prové för att bidra till ett hållbart och tolerant samhälle. Syftet är att barn och ungdomar ska vara snälla, friska och få möjlighet att växa som människor. Attityd arbetar för att barn och ungdomar ska erbjudas en trygg miljö där ingen känner sig ensam, utstött eller mobbad. Attityd bidrar även med kunskaper och insikter för att barn och ungdomar ska ta avstånd från alkohol och andra droger.

Prové fokuserar på barn och ungdomars fritidsaktiviteter genom samarbete med utvalda föreningar och organisationer i Göteborgsregionen som bedriver verksamhet där alla får delta. Vi använder våra professionella erfarenheter och kunskaper om förändringsledning till att leda och driva föreningsutveckling som ger ökade kunskaper och nya insikter för barn, ungdomar, ledare och föräldrar. Vi vill påverka barn och ungdomars attityder och ge bättre förutsättningar för ett gott och friskt liv genom att bidra till en sund värdegrund i våra samarbetsföreningar.

Genom att ta socialt ansvar sprids det vidare och skapar nytt engagemang. Både hos dem vi möter och i oss själva.