Kom i kontakt
hållbara medarbetare

13 mars 2023

Ökad kunskap i att leda andra utan att vara chef

Anette Nyblom, koordinator inom individ- och familjeomsorgen för Kungsbacka kommun, har arbetat med människor så länge hon kan minnas. Hon började sin yrkesbana som assistent inom vården för att senare gå över till korttidsvistelse för barn och ungdomar med särskilda behov. Här utvecklades hennes roll så småningom till en koordinerande roll. Anette har alltid trivts väldigt bra i den roll hon har men sökte sig aktivt en personlig utveckling för att kunna leverera ännu bättre.

Som koordinator inom individ- och familjeomsorgen verkställer Anette Nyblom beslut som kommer från en myndighet. Besluten som kommer från myndighet verkställs genom olika insatser som exempelvis stödfamilj, kontaktperson, avlösare i hemmet eller korttidsvistelse. Hennes roll innebär en hel del kontakt med familjer, med myndighetssidan och hon har även en funktion där hon koordinerar bemanning i en teamledande roll.

Anette sökte utveckling i att leda sig själv, leda andra individer och leda grupper. Hon ville bli en trygg ledare genom att få verktyg att ta med sig ut i vardagen och direkt applicera i arbetet. Ledarskapsprogrammet ”Leda utan att vara chef” har som mål att ge verktygen hur man skapar en väl fungerande och tillitsfull grupp med motiverade och engagerade medarbetare, som arbetar mot gemensamma mål.

Anette Nyblom, koordinator inom individ- och familjeomsorgen för Kungsbacka kommun

– I min roll har jag en teamledande funktion. I och med det ansvaret ville jag forma min informella ledarstil och öka förmågan till utvecklande ledarskap. Ledarskapsprogrammet gav mig massor av insikter, verktyg och personlig utveckling, förklarar Anette.

Programmet ”Leda utan att vara chef” omfattar sex moduler samt ett diplomeringstillfälle och sträcker sig över en längre period. Upplägget är processorienterat och upplevelsebaserat med mycket interaktion där teori varvas med reflektion och diskussion. Individuell coachning, hemuppgifter och träning i vardagen mellan tillfällena ingår också. Deltagarna arbetar kontinuerligt med sin personliga utvecklingsplan för att medvetandegöra sin utveckling.

– Programmet hade dessutom en stark koppling till den utvecklings- och förändringsresa som vi befinner oss i inom kommunen, där teknikutveckling och digitalisering är både möjliggörare och pådrivare. Ledarutvecklingen innebär att vi deltagare har fått ökad förståelse för hur människor fungerar och hur vi hittar nya sätt att möta verksamhetens gemensamma utmaningar, berättar Anette.

Deltagarnas chefer involveras under programmet genom förväntanssamtal innan start, ett mitt under och ett efter avslutat program. Utvecklingsplanen ligger till grund för samtalen och är även underlag för uppföljningen som tas över av cheferna efter avslutat program.

– Ledarskapsprogrammet krävde ett helhjärtat engagemang av mig som deltagare. Jag upplevde att innehållet var personligt riktat till mig och mitt behov av utveckling. Jag har gjort en förflyttning i mitt ledarskap som redan har skapat nytta i min vardag. Detta bekräftas även av de jag möter och det är ju det allra bästa betyget, avslutar Anette.

 

Läs även:

Tips till dig som leder utan att vara chef

Individ-, Grupp- och Ledarutveckling

Utbildningsprogram: Leda utan att vara chef

Skickligt ledarskap och självledarskap skapar tillitsfulla organisationer

Ledarskapsprogrammet ”Leda utan att vara chef” riktar sig till dig som är ledare utan det formella chefsansvaret, t ex projektledare, utvecklingsledare eller en annan ledarroll, och som önskar utvecklas som ledare. Du har kanske inte mandatet eller personalansvaret, men det finns en stor förväntan på du ska bidra med resultat och effekt.

En stor del i framgångsrika organisationer är att medvetet arbeta med medarbetardriv och medarbetaransvar då en individuell utvecklingsresa ger effekt för hela verksamheten. Det handlar om träning i att kunna skapa en förflyttning och bidra till kontinuerlig utveckling.

Vill du veta mer om vårt arbete med Individ-, Grupp- och Ledarutveckling? Karin Jonason och Per Idström svarar på dina funderingar:

Aktuellt

Vi håller dig uppdaterad

Ta del av det senaste från Prové. Nyheter, analyser, omvärldsbevakning, evenemang och föreläsningar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev ProvéEffekten så får du dessutom massor av inspiration direkt i din inkorg.

Läs våra tidigare nyhetsbrev här

Kunskap om förändringsledning

Prenumerera

ProvéEffekten från Prové. Kunskap, inspiration, analyser, rapporter och mycket mer. Kommer ut ca 4 gånger/år:

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.