Kom i kontakt

19 maj 2021

Närma er den troliga utvecklingen med kontinuerlig omvärldsanalys

Under våren 2020 fick vi ett tydligt exempel på att omvärlden vi lever i snabbt kan förändras. Pandemin är ett drastiskt exempel på att förändringar i omvärlden ger konsekvenser och kräver att vi, som företag och organisationer, kan anpassa oss efter nya förutsättningar. Pandemier är dock inte det enda vi behöver förhålla oss till.

Världen är inte vad den har varit förut; vi ser nya beteenden, tekniker och innovationer poppa upp i en snabbare takt än någonsin. Robotar och algoritmer ersätter allt fler jobb, vi abonnerar på prylar vi tidigare ägt, klimatkrisen får större och större konsekvenser och vi spenderar flera timmar på sociala medier varje dag. Det kan vara svårt att sortera och förstå betydelsen av dessa förändringar i beteenden, tekniker och trender och vilken påverkan det har för oss och för den organisation vi verkar i. Omvärldsanalys är en metod för att skapa förståelse och sammanhang för den värld vi lever i.

Trots att vi alla är överens om insikten ovan lägger de flesta av oss en stor del av vår tid, energi och våra resurser på att göra årliga affärsplaner och budgetar baserat på en önskan om utveckling i huvudsak utifrån ett internt perspektiv. Ofta sträcker sig dessa planer dessutom över en lång tidsperiod mellan 3­–5 år. Desto mindre tid läggs på omvärlden och vilka effekter den har på oss. För att påverka företagets framtid, krävs ett fokus både inifrån och ut – och utifrån och in. Framtiden kommer visserligen alltid vara oviss tills den inträffat, men om vi genom omvärldsanalys kan ta oss närmre den troliga utvecklingen av framtiden, snarare än att nöja oss med den möjliga utvecklingen, kan vi navigera snabbare och i rätt riktning. När förändring är den nya normen, krävs det att vi har örat mot rälsen för att vara fortsatt relevanta och intressanta som företag.

Var noga med att involvera många medarbetare redan när ni utformar arbetssätt för er omvärldsanalys, säkra en tydlig kommunikation samt säkerställ förändringsledning som en del av arbetet redan från start.

Ett anpassat arbetssätt för omvärldsanalys

Olika organisationer, privat som offentlig sektor, skiljer sig till storlek, verkar i olika branscher och står inför olika utmaningar. Sättet man arbetar med omvärldsanalys bör därför anpassas efter det som är bäst för organisationen och er verklighet. Det som funkar bra i en organisation – funkar sällan bra i en annan. Med andra ord gäller det att hitta rätt nivå och ett lämpligt arbetssätt som är anpassat för organisationen för att få en effektiv analys. Gemensamt för alla organisationer är dock att omvärldsanalysen bör vara ett kontinuerligt arbete – inte något som utförs enbart som en stor satsning – för att sedan ett antal år senare, göra samma satsning igen. Lyckas organisationen med att hitta ett anpassat arbetssätt, som verkar kontinuerligt, kommer man inte se på nya trender och teknik som hot, utan som möjligheter.

Realisera framtaget arbetssätt

När arbetssättet är utformat utefter bästa möjliga nivå för just er verksamhet, återstår att implementera processen i organisationen. Det gäller att säkerställa att alla byggstenar för förändring är på plats. Förutom framtagen process, bör man säkerställa syftet med omvärldsanalysen, målgruppen, att den är internt accepterad och uppfattad samt att resurserna besitter den kompetens och kunskap som krävs för att starta igång analysarbetet. Var noga med att involvera många medarbetare redan när ni utformar arbetssätt för er omvärldsanalys, säkra en tydlig kommunikation samt säkerställ förändringsledning som en del av arbetet redan från start.

Hur arbetar ni med omvärldsanalys och omvärldsbevakning i er organisation?

Text: Sofia Wendel, Prové

 

Läs även: Kom igång med er omvärldsanalys

Att leda i förändring

Organisationens processer är avgörande för kundens upplevelser

Medvetna affärsbeslut är början på en förändring

Planera och genomför förändringar på ett effektivt sätt

Vill du veta mer om hur ni kan etablera arbetssätt för kontinuerlig omvärldsanalys? Christian Meding svarar på dina frågor:

Aktuellt

Vi håller dig uppdaterad

Ta del av det senaste från Prové. Nyheter, analyser, omvärldsbevakning, evenemang och föreläsningar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev ProvéEffekten så får du dessutom massor av inspiration direkt i din inkorg.

Läs våra tidigare nyhetsbrev här

Kunskap om förändringsledning

Prenumerera

ProvéEffekten från Prové. Kunskap, inspiration, analyser, rapporter och mycket mer. Kommer ut ca 4 gånger/år:

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.