Kom i kontakt
Innovation_prove

14 december 2020

När läget frigör kreativitet och genererar innovation

Vi har sett ett stort mått av kreativitet runt om oss under pandemin. Lyxrestauranger som gör lunch- och middagslådor för avhämtning, workshops som görs om till digitala format, afterworks och fikor via Teams, distansundervisning i grundskolor och frisörer som gör hembesök. Exemplen är många. Det finns en stor idérikedom, särskilt i de branscher som drabbats hårt. Men för att vara ständigt relevant för kunder och medarbetare bör kreativitet och innovation tas tillvara i alla organisationer.

Medvetenheten om vikten av kreativitet och innovation i våra organisationer är inte ny, och tiden vi nu befinner oss i gör det än tydligare att vi inte enbart kan luta oss mot det som har varit. För att ha förmåga att förhålla oss till förändrade yttre förhållanden, snabb digital utveckling och våra kunders och målgruppers behov behöver våra organisationer ha strukturer och arbetssätt som präglas av innovation och ständigt lärande.

Innovation kommer oftast inte helt av sig själv. Hur kan vi då nyttja kraften som finns i våra organisationer och ytterligare utveckla förmågan till omställning och utveckling som vi nu sett bevis på? En komponent som gagnar innovation är ett tydligt syfte. Skapandet av nya lösningar, nya sätt att skapa värde och leverera till kunder och intressenter under pandemin uppstod för att situationen krävde det. Syftet var alltså glasklart och det gav utvecklingen genomförandekraft. Det är också viktigt att skapa rätt förutsättningar för kontinuerligt innovationsarbete vad gäller tid och resurser, att ha en tillåtande organisationskultur och att involvera kompletterande kompetenser.

Främja en tillåtande miljö
Idéer till innovation kan uppstå på flera sätt. Hos enskilda individer, i en grupp, spontant eller genom strukturerade arbetsmoment. Se till att det finns någon funktion som uppmärksammar, tar tillvara och prioriterar de idéer som kommer och ger direktiv till att undersöka saken vidare. Tillsätt resurser och frigör tid för de medarbetare som behövs, har kompetens och vilja att bidra i innovationsuppdraget. Säkerställ att innovationen alltid utgår från kundens och omvärldens perspektiv, men låt innovationsarbetet drivas utan alltför fastlagda strukturer. För detta krävs en tillåtande miljö och en kultur som präglas av trygghet och tillit, ett klimat som uppmuntrar till nyfikenhet där man bygger vidare på varandras idéer och lär av varandra. Ge involverade medarbetare möjlighet att spåna, tillåta sig att pröva nya tankar och kontinuerligt testa och utvärdera förslag som kommer fram. Många iterationer skapar förfining i varje steg och i slutänden kan processen bidragit till flera innovationer som löser olika behov för olika syften. Värdera förslagen som läggs fram och ha tydliga processer för beslut och införande.

Resultatet av innovation innebär inte bara att organisationen ligger i framkant och kan erbjuda tjänster eller produkter som är efterfrågade och som framtiden kräver. När innovationsarbete blir en integrerad del av verksamheten innebär det också en möjlighet till påverkan och kontinuerligt lärande samtidigt som det ger utveckling för medarbetarna och blir en självklar del för att driva verksamheten framåt.

Hur arbetar ni för att frigöra kreativitet och generera innovation i er organisation?

 

Läs även:

Reflektera, se framåt och skapa ny energi tillsammans

Ny teknik hjälper oss att hantera framtidens utmaningar

Skickligt ledarskap och självledarskap skapar tillitsfulla organisationer

Utveckling med kundupplevelse i fokus

Hög takt i teknologisk utveckling kräver ett snabbrörligt arbetssätt

Att leda i förändring

Medvetna affärsbeslut är början på en förändring

Digital förändring börjar i människan

Planera och genomför förändringar på ett effektivt sätt

Vill du veta mer om hur ni kan arbeta med innovation inom er verksamhet?
Viktoria Flodihn svarar på dina funderingar:

Aktuellt

Vi håller dig uppdaterad

Ta del av det senaste från Prové. Nyheter, analyser, omvärldsbevakning, evenemang och föreläsningar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev ProvéEffekten så får du dessutom massor av inspiration direkt i din inkorg.

Läs våra tidigare nyhetsbrev här

Kunskap om förändringsledning

Prenumerera

ProvéEffekten från Prové. Kunskap, inspiration, analyser, rapporter och mycket mer. Kommer ut ca 4 gånger/år:

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.