Kom i kontakt
hållbara medarbetare

21 december 2022

Långsiktigt fokus ger hållbara medarbetare

Medarbetarnas engagemang, kompetens och vilja att bidra i verksamheten är våra organisationers främsta tillgång. För detta krävs medarbetare som ges förutsättningar att utvecklas, finna arbetsglädje och att ha balans i sin livssituation. Samtidigt lever vi i en tid där förändringarnas takt och komplexitet ökar, dessutom i kombination med en allt högre osäkerhet i vår omvärld. Därför är det viktigare än någonsin att lägga energi och omsorg i arbete som främjar arbetsmiljön och ger långsiktigt hållbara medarbetare.

2022 har på flera sätt varit ett speciellt år. Den stora påverkan som pandemin under flera år haft på samhället, våra organisationer och på oss själva som individer, kunde vi i början på året så smått börja lämna bakom oss. Det blev läge att reflektera över vad vi hade upplevt, hur vi som individer och organisationer blivit påverkade och dra lärdomar utifrån detta. Ett viktigt fokus för oss på Prové blev att utveckla våra arbetssätt och strukturer kring långsiktigt hållbara medarbetare med individens mående i fokus. I den här artikeln delar vi med oss av hur vi tänker och agerar för en god arbetsmiljö och ett arbetsliv i balans.

”Vi har funnit det extra viktigt med en nära dialog med medarbetare då vi som konsulter inte alltid möts naturligt i vardagen.”

Goda relationer ger tillit och förtroende

Viktoria Flodihn, Prové

Hållbarhet ur medarbetarperspektivet innebär för oss att arbeta med individens mående och den gemensamma arbetsmiljön utifrån olika perspektiv och på olika sätt. Alltifrån att arbeta långsiktigt och utifrån organisationen som helhet, till att arbeta på individnivå och på daglig basis. Plattformen för en sund arbetsmiljö är vår organisationskultur som bygger på goda relationer, engagemang och hjälpsamhet. Ett sätt att förstärka kulturen handlar om att skapa förutsättningar att mötas, lära av varandra, utvecklas och ha roligt tillsammans. Enligt ett fastställt årshjul träffas hela organisationen med regelbundenhet där alla medarbetare får chansen att vara delaktiga i utvecklingen av Provés verksamhet och lära känna varandra bortom det dagliga arbetet i kunduppdragen.

Vi har funnit det extra viktigt med en nära dialog med medarbetare då vi som konsulter inte alltid möts naturligt i vardagen. Alla medarbetare har därför en stående avstämning med sin närmsta ansvarig varannan vecka och samtalet syftar till att ge fokuserad tid att reflektera kring individens utveckling och mående i syfte att tidigt kunna fånga eventuella signaler eller behov som kräver åtgärder av något slag. Avstämningarna bygger tillit och förtroende och blir en temperaturmätning över hur medarbetaren mår och trivs i sin arbetssituation.

Våga prata om det som är svårt

Avstämningarna skapar relationer på arbetsplatsen som bygger på öppenhet och ärlig feedback. Vi kompletterar samtalen med ett verktyg där medarbetarna på veckobasis ges möjlighet att göra sin röst hörd genom att anonymt svara på frågor som rör individens mående, arbetssituation och den gemensamma arbetsmiljön. Resultatet av mätningarna följs upp varje vecka av personalansvariga och resultatet på organisationsnivå presenteras kvartalsvis vid sammankomst med alla. Vi kan då konstatera eventuella förändringar i mätvärdena, ge utrymme att prata om vad vi ser och gemensamt sätta ord på både tänkbara orsaker och åtgärder. Att på detta ge förutsättningar att prata om hur vi mår och har det i vår arbetsmiljö, ger oss ett gemensamt språk och öppnar upp för att våga prata med varandra, även om det som kan kännas svårt.

”Alla medarbetare behöver på olika sätt bli sedda och bekräftade för den tid, energi och engagemang de varje dag väljer att investera i arbetsgivarens verksamhet.”

Agera när det behövs

Vår erfarenhet är att det ofta handlar om en kombination av orsaker som gör att en medarbetare har risk att drabbas, eller faktiskt drabbas av, ohälsa. I det läget är det viktigaste att uppmärksamma och agera när det händer. Det skapar en trygghet för både medarbetare och personalansvariga att veta att det finns tydliga rutiner och stöd. Vi har exempelvis checklistor för tillvägagångssätt vid uppvisad ohälsa, mallar som stöd för samtal utifrån både medarbetar- och personalansvarigperspektivet och vi erbjuder alla våra medarbetare en hälsoförsäkring med tillgång till förebyggande hjälp, vård och rådgivning. Målet är alltid att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för återhämtning utifrån individens unika situation.

Alla medarbetare behöver på olika sätt bli sedda och bekräftade för den tid, energi och engagemang de varje dag väljer att investera i arbetsgivarens verksamhet. Och varje organisation behöver hitta sin kombination av förutsättningar och aktiviteter som säkrar långsiktigt hållbara medarbetare. Hur arbetar din organisation med dessa frågor?

Viktoria Flodihn, Förändringsledare och Konsultansvarig, Prové

Aktuellt

Vi håller dig uppdaterad

Ta del av det senaste från Prové. Nyheter, analyser, omvärldsbevakning, evenemang och föreläsningar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev ProvéEffekten så får du dessutom massor av inspiration direkt i din inkorg.

Läs våra tidigare nyhetsbrev här

Kunskap om förändringsledning

Prenumerera

ProvéEffekten från Prové. Kunskap, inspiration, analyser, rapporter och mycket mer. Kommer ut ca 4 gånger/år:

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.