Kom i kontakt

28 januari 2021

Krisen har öppnat upp för nya möjligheter

Sällan har skola och omsorg varit ett så stort samtalsämne som under pandemin. Det är många som nu verkligen förstår den betydelse som skolan har för våra barn och ungdomar – inte bara i ett utbildande syfte – utan även för att de ska utvecklas medmänskligt och socialt, känna tillhörighet med andra, få en naturlig möjlighet att öva på rutiner och känna ett egenansvar för sitt engagemang.

– Våra ledord under omställningen har varit att hålla hög kvalitet och ställa om till det digitala. Det är viktigt att vi lyfter framgångarna i en tid som utmanat skolans traditionella utbildningsform. Vi hamnade i en situation som tvingade in alla våra medarbetare och elever i en förändringsutveckling och det har gått över förväntan, berättar Cecilia Fossan, biträdande gymnasiechef i Kungsbacka kommun.

Som biträdande gymnasiechef är Cecilia Fossan chef för bland annat Elevhälsan och har en central roll i verksamhetsområdet för Gymnasie och Arbetsmarknad i Kungsbacka kommun. Förvaltningen har ett brett ansvarsområde och samarbetar bland annat med Socialen, Polisen och Arbetsmarknaden.

Skolorna i kommunen bedriver utbildning med hög kvalitet och tar hänsyn till varje elevs behov. Kungsbacka kommun ingår i ett samverkansavtal för gymnasieantagning med Göteborgsregionens 13 kommuner. Alla som arbetar i gymnasieskolorna har ett ansvar för att eleverna ska må bra och på skolorna finns det dessutom särskilda elevhälsoteam som består av olika kompetenser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Eleven får genom elevhälsans arbete stöd i sin utveckling mot utbildningens mål.

”Ensamheten och den psykiska ohälsan har blivit påtaglig. Vi har sett hur viktigt det är att vi ringer eleverna och fångar upp dem i tid”, Cecilia Fossan

– Arbetet med Elevhälsan har fått en betydligt viktigare och större betydelse än tidigare, då det exempelvis finns psykisk ohälsa i elevens hemmamiljö. Ensamheten och den psykiska ohälsan har blivit påtaglig. Vi har sett hur viktigt det är att vi ringer eleverna och fångar upp dem i tid. Märker vi att en elev försvinner, att vi inte får tag på dem eller att de inte hör av sig, så leder det till en orosanmälan, berättar Cecilia.

Medan några elever hamnar i ensamhet och upplever psykisk ohälsa har andra elever blommat ut. De finns de elever som inte trivs i grupp, i en skolmiljö, som nu har vågat ta en helt annan plats än tidigare.

En kombination av det digitala och det fysiska

Cecilia nämner också en annan effekt av den digitala omställningen. Skolans trångboddhet har lättats i och med distansundervisningen och det finns fördelar med att tänka digitalt även tiden efter pandemin. Med fler digitala möten kommer lokalerna att räcka till för alla elever. I framtiden kanske inte alla elever behöver åka till skolan samtidigt till exempel. Ett mindre resande kan även resultera i effekter för miljön, kortare köer och att vi upplever mindre stress. Det krävs ett regeringsbeslut på att gymnasieundervisningen får bedrivas delvis på distans, innan detta kan gå i verket.

”De allra flesta elever vill vara fysiskt i skolan, de trivs i det sociala sammanhanget och vill träffa sina klasskamrater”, Cecilia Fossan

– Jag tror däremot på en kombination av det digitala och det fysiska mötet. De allra flesta elever vill vara fysiskt i skolan, de trivs i det sociala sammanhanget och vill träffa sina klasskamrater, berättar Cecilia.

I rollen som biträdande gymnasiechef har Cecilia sett stora fördelar med de digitala mötena med hennes närmsta medarbetare. Vi träffas nästan mer nu än tidigare då det digitala schemat har öppnat upp för mer tid.

Vad ser du fram emot under 2021 och framåt?

– I min roll så hoppas jag att jag och mina medarbetare kommer att fortsätta ha digitala möten för frågor som passar för det formatet. Däremot när det gäller utbildningsformerna och skolmiljön, har vi sett på våra elever att det finns ett oerhört stort värde av att ses – det sociala – det är en stor lärdom som vi måste ta med oss framåt. Att våra elever mår bra är allra viktigast, säger Cecilia.

”Digitaliseringen har öppnat upp för så mycket och jag ser stora möjligheter framåt. Tänkt att exempelvis ha möjligheten till utbyte med skolor i andra länder och att skypa med författare världen över”, Cecilia Fossan

– Jag har även insett, tråkigt nog, för att få till en förändring i skolans värld så behövde vi möta en kris. Digitalisering har tidigare inneburit att införa en dator och en ny plattform – inte att bedriva undervisningen på ett nytt sätt. Digitaliseringen har öppnat upp för så mycket och jag ser stora möjligheter framåt. Tänkt att exempelvis ha möjligheten till utbyte med skolor i andra länder och att skypa med författare världen över. Redan idag bedriver vi projekt där hela världen är vår utbildningsplats. Det är viktigt att vi kan vi ha en hållbar skola som inte måste vara på plats hela tiden. Jag tror även att utbildningarnas innehåll måste anpassas efter omvärldens nya krav. Man måste gå in i det flexibla och kunna se vad som komma ska, avslutar Cecilia.

Intervjun är en del av Provés kunskapsbrev #5 som kom ut den 28 januari 2021.
Läs fler intervjuer från detta nummer:

Intervju med Universeum

Intervju med trafikkontoret

Intervju med Peab

Intervju med Viktoria Flodihn på Prové

Aktuellt

Vi håller dig uppdaterad

Ta del av det senaste från Prové. Nyheter, analyser, omvärldsbevakning, evenemang och föreläsningar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev ProvéEffekten så får du dessutom massor av inspiration direkt i din inkorg.

Läs våra tidigare nyhetsbrev här

Kunskap om förändringsledning

Prenumerera

ProvéEffekten från Prové. Kunskap, inspiration, analyser, rapporter och mycket mer. Kommer ut ca 4 gånger/år:

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.