Kom i kontakt

Informations- och personuppgiftspolicy

Denna Informations- och personuppgiftspolicy förklarar hur vi på Prové AB (”Prové”) samlar in och använder dina personuppgifter, hur vi behandlar personuppgifter samt vad vi gör för att skydda individens rättigheter och integritet. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@prove.se

För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som privatperson, kund eller leverantör, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet och utifrån lagkrav.

 

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information. Vid kontakt, exempelvis genom ansökan om lediga tjänster, som leverantör, i rollen som företrädare och medarbetare för ett företag eller en organisation som vill nyttja våra tjänster eller genom deltagande på våra kundträffar eller föreläsningar, behandlar vi de personuppgifter som lämnas till oss. Sådana uppgifter kan exempelvis vara:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, företag eller organisation
 • Betalningsinformation: Faktura- och leveransadress
 • Ansökningshandlingar: CV med utförda utbildningar, betyg, referenser
 • Webbinformation: IP-adress, cookies och övrig trafikdata

 

Information vi samlar in om dig

När du kontaktar oss eller använder någon av våra webbtjänster kan det kan förekomma att vi samlar in personuppgifter om personer som företräder en organisation med vilka vi avser genomföra marknadsförings- eller säljaktiviteter. Sådana uppgifter kan exempelvis vara:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, organisationsnummer, företagsnamn eller organisation

 

Varför behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för olika ändamål beroende på vilken relation vi har till personen och/eller den organisation som personen företräder. Dessa olika ändamål påverkar hur vi behandlar uppgifterna och på vilken rättslig grund vi behandlar dem. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att kommunicera med dig. Prové behandlar enbart sådana personuppgifter som vi har en laglig grund för att behandla. Ändamålet med behandlingen är huvudsakligen att fullgöra förpliktelser inom vår verksamhet gentemot anställda, kunder och arbetssökande. Personuppgifter kan även komma att användas vid marknadsföring på grundval av vårt berättigade intresse att upprätthålla en affärsrelation med våra kontakter och därigenom kommunicera med dem, bjuda in till evenemang och utveckla verksamheten. Om vi vill behandla personuppgifter för andra ändamål än vad som beskrivs i denna policy, kommer detta att göras först efter att särskilt samtycke inhämtats.

 

Vad gör vi med din information

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla vår aktiva kundrelation och våra avtal. Vi behandlar personuppgifter för följande syften:

Prové behandlar kontaktuppgifter avseende företrädare för ett företag eller en organisation med vilken Prové har en kundrelation som kan vara presumtiv, aktiv eller vilande. Personuppgifterna samlas in med ändamål att kunna hålla kontakt och samarbeta. För att upprätthålla våra kundförhållanden kan Prové komma att hantera personuppgifter för att tillhandahålla information samt genomföra marknadsförings- och säljaktiviteter. Personuppgifter kan komma att behandlas vid kundanalys, administration av våra tjänster och för vår interna verksamhet.

Rättslig grund för behandlingen enligt ovan är intresseavvägning.

 

Om någon företräder eller arbetar inom ett företag eller en organisation med vilken vi har en pågående affärsmässig förbindelse, såsom ett uppdrag, avtal eller leverantörsförbindelse kan vi komma att behandla personuppgifter med ändamål att fullgöra denna förbindelse.

Rättslig grund för behandlingen enligt ovan är avtal.

 

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom anställnings-, bokförings- och skattelagstiftning kan Prové komma att behandla personuppgifter för att uppfylla kraven i lagstiftningen.

Rättslig grund för behandlingen enligt ovan är rättslig förpliktelse.

 

Kommunicera med dig

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om våra tjänster eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster t. ex. via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att skicka e-post till info@prove.se

 

Vilka kan vi komma att dela din information till

Vi kan komma att överföra till eller dela din information med, utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets eller myndighetens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Personuppgifter kan också komma att dela uppgifter med dess personuppgiftsbiträden där det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra uppdrag, såsom Provés IT-leverantör. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen.

 • Underkonsulter inom vårt företag

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till underkonsulter för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Informations- och personuppgiftspolicyn.

 • Myndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

 

Vad vi INTE kommer att göra med din data

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar alla personuppgifter inom EU/EES.

 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för och så länge det krävs enligt lag. Personuppgifterna kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Personuppgifter kan också sparas för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla lagkrav avseende t.ex. bokföring och skatt. Personuppgifter gallras enligt fastslagen gallringsrutin. Prové arbetar också löpande med att gallra personuppgifter när de har blivit inaktuella eller när ändamålet för behandlingen har upphört.

 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data 

Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

 • Rätt att återkalla ett samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke till registrering, med verkan från och med återkallelsen.

 • Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli glömd”) 

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Du kan också begära att behandlingen begränsas. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Du har också rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål och att få del av dina uppgifter i ett maskininläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar).

Är du missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet, vilken i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

 

Cookies

Vi använder cookies till våra webbtjänster. För att du ska kunna använda vår webbplats på avsett sätt, behöver du tillåta lagring av cookies på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika funktioner och optimera din användning av vår webbplats och webbtjänster. Har du frågor om vår användning av cookies så är du välkommen att kontakta oss på info@prove.se

En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att få lagra på din dator eller annan motsvarande enhet. Det finns permanenta cookies och så kallade ”session cookies”. Den första sorten lagras på en fil på din dator för en viss tid eller till dess du eller den server som skickat filen raderar den. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när webbplatsen lämnas.

Utöver det använder Prové sig av egna cookies och tredjepartscookies. Den förstnämnda sätts av oss själva som innehavare av webbplatsen, den sistnämnda tillhandahålls av tredjepartsleverantörer såsom Facebook och LinkedIn.

Du kan när som helst neka att vi använder cookies. Detta justeras enklast på din egen dator, i webbläsaren. Inaktivering av cookies kan inverka negativt på din upplevelse av vår webbsida och viss funktionalitet på sidan kan också sluta fungera.

Visst innehåll på vår webbsida och delningsverktyg kan vara inbäddat från sociala nätverk, såsom LinkedIn och Facebook. Dessa leverantörer kan i sin tur ges möjlighet att använda cookies på Provés hemsida. Prové har ingen åtkomst till eller möjlighet att påverka dessa cookies eller de personuppgifter och den information som kan komma att samlas in. Det är du som användare av sociala nätverk som behöver kontrollera vad respektive tjänsteleverantör har för hantering av cookies, vilken information som samlas in och hur eventuella cookies från dessa externa parter tas bort eller administreras.

Prové har en kontaktperson som kan informera mera i detalj om hur vi arbetar med personuppgifter och integritetsskydd. Kontaktpersonen kan du nå via e-post: info@prove.se eller via post på Prové AB, Att: Personuppgift, Önnereds Brygga 5, 421 57 Västra Frölunda.

Informations- och personuppgiftspolicyn är senast uppdaterad den 28 februari 2020

Aktuellt

Vi håller dig uppdaterad

Ta del av det senaste från Prové. Nyheter, analyser, omvärldsbevakning, evenemang och föreläsningar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev ProvéEffekten så får du dessutom massor av inspiration direkt i din inkorg.

Läs våra tidigare nyhetsbrev här

Kunskap om förändringsledning

Prenumerera

ProvéEffekten från Prové. Kunskap, inspiration, analyser, rapporter och mycket mer. Kommer ut ca 4 gånger/år:

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.