Kom i kontakt

2 april 2020

Hur lyckas man som ledare utan att mötas?

Ledarskapet ställs nu inför utmaningar i en situation som är ny för alla och där följderna är osäkra. Behovet av ledarskap är detsamma oavsett om man är fysiskt nära varandra på arbetsplatsen eller om många arbetar på distans – men ledarens verktygslåda blir annorlunda när man inte kan träffas. Det är av stor vikt att arbeta med ett situationsanpassat ledarskap, coachande förhållningssätt och kommunikation.

Ha en kontinuerlig dialog och anpassade arbetssätt

Inse kraften i tydlig kommunikation. I en tid där mycket är utanför normala rutiner kräver situationen i ännu högre grad ett synligt och tydligt ledarskap. Kommunikationen behöver planeras in, även om man kanske inte alla gånger har någon specifik fråga att hantera. När det direkta fysiska mötet begränsas och ersätts av video- och telefonmöten blir det än viktigare att vara väl förberedd, tänka igenom vad man vill säga och på vilket sätt. Variera kommunikationssätten med röst, video och text. Tänk på tonläge, svara transparent på frågor och lyssna in medarbetarna.

Det är viktigt att visa ömsesidigt intresse för varandras situation. Hur kan jag som medarbetare underlätta arbetet och bidra i utveckling i det läge vi är? Hur kan jag som ledare göra verksamheten och mina medarbetare till vinnare nu och i framtiden?

Både ledare och medarbetare behöver bjuda till mer i dialogen eftersom de spontana mötena som annars ger möjlighet att fördjupa relationer och skapa förståelse inte finns. Det är viktigt att visa ömsesidigt intresse för varandras situation. Hur kan jag som medarbetare underlätta arbetet och bidra i utveckling i det läge vi är? Hur kan jag som ledare göra verksamheten och mina medarbetare till vinnare nu och i framtiden? Det handlar om lyhördhet åt båda håll.

Skapa tillit, eget ansvar och bekräfta varandra

En medarbetare som vanligen är självgående, kan reagera och agera annorlunda i en ny och osäker situation. En utmaning som ledare är att få medarbetaren att ta ansvar för både sitt självledarskap, sina arbetsuppgifter och sitt uppdrag i verksamheten. Oavsett om man är fysiskt nära eller leder på distans gäller det för ledaren att känna sin verksamhet väl och veta om vad som motiverar medarbetaren samt vad som skapar engagemang och trygghet.

Ledare behöver ställa kontrollfrågor, inte bara avseende kunskap utan även om förutsättningar, möjliga angreppssätt, eventuella hinder och möjligheter. Det handlar om att ha känsla för och en förmåga att lyssna in och bedöma medarbetarens aktuella behov av stöd. Som medarbetare är det likaledes viktigt att vara tydlig kring de behov man har som individ för att kunna fungera och prestera så bra som möjligt under rådande förutsättningar. Grunden för dialogen är ömsesidigt förtroende, och den gemensamma synen att man alltid diskuterar med en god intention.

Kom ihåg vikten av att bli sedd, varje dag, även om kontakten endast kan ske digitalt. Att bli sedd är ett grundläggande behov hos de flesta av oss.

Kom ihåg vikten av att bli sedd, varje dag, även om kontakten endast kan ske digitalt. Att bli sedd är ett grundläggande behov hos de flesta av oss. Och det är inte alltid de som ropar högst, som behöver det mest. När många arbetar från sitt hemmakontor och kommer längre från det dagliga sammanhanget på arbetsplatsen finns det risk för att någon medarbetare känner sig åsidosatt och känner oro för sin egen, och verksamhetens, situation och framtid. Ge därför dagligen bekräftelse till alla medarbetare.

Prata om möjligheter och involvera

Det sker utveckling även i en kris. Var extra noga med att lyfta det som är positivt och möjlighetsinriktat. Dela erfarenheter, skapa möjlighet för alla att komma till tals och påverka. En ledare som vågar visa vägen, tro på det som kommer framåt och har förmågan att förmedla det till medarbetarna, skapar motivation och engagemang i organisationen. Ledare behöver utmana både sig själva och medarbetarna i att hitta nya lösningar, framåtriktade insatser och att fokusera på tydliga mål. Det handlar om att vara modig, fatta tydliga beslut och stå rakryggad i detta, även om besluten ibland är obekväma. De företag som arbetar med förbättringar aktivt, finner nya möjligheter och lösningar även i ett tufft läge, kommer vara bra rustade när det sedan väl vänder.

Fler artiklar i ämnet ledarskap:

”För att kunna leda andra måste man ha koll på sig själv.”

Psykologisk trygghet för hållbara arbetsplatser

ProvéEffekten #1 2020: Vi pratar ledarskap

Fler artiklar i ämnet distansarbete:

Hur kan vi upprätthålla kvalitet, effektivitet och hålla fast vid det sociala sammanhanget med fler digitala möten på distans?

11 enkla tips för att lyckas med det digitala mötet

 

Provés ledarskapsprogram

Provés ledarskapsprogram skapar medvetna och hållbara chefer med ett ledarskap som gör organisationen till en attraktiv arbetsgivare med nöjda kunder och goda resultat. Ledarskapsutvecklingen utgår alltid från affärsnyttan. Programmet ger förståelse för hur ledarskapet påverkar och påverkas av olika perspektiv i en organisation; individ, grupp och verksamhet. Deltagarna hittar sitt sätt att leda med hjälp av de verktyg de får och blir tryggare i sina roller som chef och ledare.

Konsulter från Prové ansvarar för och leder det ettåriga programmet, som omfattar fem moduler fördelat på 11 dagar med individuell coaching, hemuppgifter och träning i vardagen mellan gångerna. Vi genomför återkommande ledarskapsprogrammet hos kunder inom t ex byggbranschen, miljöbranschen, universitet och högskola.

Läs mer om INDIVID-, GRUPP- OCH LEDARUTVECKLING

Vill du veta mer om vårt arbete med Individ-, Grupp- och Ledarutveckling? Karin Jonason svarar på dina funderingar:

Aktuellt

Vi håller dig uppdaterad

Ta del av det senaste från Prové. Nyheter, analyser, omvärldsbevakning, evenemang och föreläsningar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev ProvéEffekten så får du dessutom massor av inspiration direkt i din inkorg.

Läs våra tidigare nyhetsbrev här

Kunskap om förändringsledning

Prenumerera

ProvéEffekten från Prové. Kunskap, inspiration, analyser, rapporter och mycket mer. Kommer ut ca 4 gånger/år:

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.