Kom i kontakt

ISO certifiering på Prové

Vad?
Prové är certifierade enligt ISO 9001:2015 Kvalitetsledning, ISO 45001:2015 Arbetsmiljö och ISO 14001:2018 Miljöledning. Genom erhållandet av ISO-certifieringar säkerställer Prové efterlevnad av bransch-standarder, direktiv och nationell lagstiftning som är förknippade med respektive ISO-standard.

Varför?
Det övergripande målet för vårt kvalitetsarbete 100% nöjda kunder. Våra medarbetare eftersträvar att leverera hög kvalité i varje del i genomförandet av våra uppdrag och i leverans av tjänster. Våra uppdrag skall leva upp till kundens uttalade och outtalade förväntningar, behov, avtalade specifikationer och gällande lagar.
Klimatfrågan är viktig för Prové och vi värnar om miljön och samhället där vi verkar genom effektiv och hållbar resursanvändning. Vi låter vårt långsiktiga hållbarhets-perspektiv vägleda våra medarbetare till miljömedvetna beslut och handlingar både internt på Prové och externt i uppdrag hos våra kunder.
Prové arbetar även för att medarbetarna ska kunna ha balans mellan arbete och fritid och vi beaktar hela livet i olika beslutssituationer.

Hur?
Vi arbetar med att ständigt förbättra vårt arbetssätt för att nå så hög och jämn kvalitet som möjligt och vårdar kontinuerligt perspektiven Kund, Individ och Prové med avseende på kvalité, miljö och arbetsmiljö. I Provés årliga internrevision granskar och säkerställer ISO-utbildade internrevisorer att kraven för ISO-certifieringarna efterlevs och uppnås. Vidare identifieras förbättringspotential för att stärka Prové som bolag. Internrevisorerna medverkar även vid den externa ISO-revisionen. Mål och handlingsplan för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och hållbarhet tas årligen fram som en del av affärsplanearbetet.

 

Aktuellt

Vi håller dig uppdaterad

Ta del av det senaste från Prové. Nyheter, analyser, omvärldsbevakning, evenemang och föreläsningar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev ProvéEffekten så får du dessutom massor av inspiration direkt i din inkorg.

Läs våra tidigare nyhetsbrev här

Kunskap om förändringsledning

Prenumerera

ProvéEffekten från Prové. Kunskap, inspiration, analyser, rapporter och mycket mer. Kommer ut ca 4 gånger/år:

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.