Kom i kontakt

19 juni 2023

Från agila arbetssätt till agil verksamhetsutveckling

Simon Johansson, som går Provés traineeprogram, resonerar kring det agila förhållningssättet och hur det förgrenar sig från ett arbetssätt för specifika uppdrag till att även bli betydande för utveckling av verksamheter och organisationer. Att arbeta agilt är mer regel än undantag när en föränderlig omvärld kräver ständig innovation och snabbhet att kunna ställa om.

Organisationer och medarbetare har levt med begreppet agilt ett tag nu och vi har fått ökad kunskap och förståelse kring vad de olika agila arbetssätten innebär och hur de fungerar.

 

Vad betyder då agil verksamhetsutveckling?

Jag skulle säga att agil verksamhetsutveckling innebär att inkorporera agila principer och förmågor genom hela verksamhetssystemet, för att snabbt kunna ställa om efter omvärldens förändringar och förväntningar.

Inom verksamhetsutveckling är det viktig att komponenterna går i linje med varandra och krokar arm.

Låt mig förklara. Alla organisationer har sina olika komponenter för ett verksamhetssystem, men i grunden finns inslag av strategi och styrning, organisationsstruktur, arbetssätt, processer och resurser. Inom verksamhetsutveckling är det viktig att komponenterna går i linje med varandra och krokar arm. Strategin formuleras utifrån det externa trycket på verksamheten och därefter är uppgiften att bygga en organisationsstruktur, skapa arbetssätt och processer samt rekrytera och utbilda personal i linje med den nya strategin. Om dessa komponenter inte är i linje med varandra kan det medföra att verksamheten hamnar i obalans och inte når sina mål.

Med den här logiken i åtanke innebär agil verksamhetsutveckling att alla dessa komponenter behöver vila på agila principer och leva i harmoni med varandra. Det räcker inte att endast fokusera på de agila arbetssätten, för att skapa en snabbrörlig verksamhet, utan även de övriga komponenterna i verksamhetssystemet.

Vi behöver organisationsstrukturer där agila arbetssätt och processer passar in, samt människor som har förmågan och viljan att jobba med agila arbetsformer

Vad har de agila arbetssätten för konsekvenser?

Vi behöver ställa oss frågan ­­­– vad har implementationen av agila arbetssätt och processer för konsekvenser på människorna, organisationsstrukturen samt strategin och styrningen? Det innebär bland annat att vi behöver en ledning och styrning som uppmuntrar etableringen av agila arbetssätt och processer. Vi behöver organisationsstrukturer där agila arbetssätt och processer passar in, samt människor som har förmågan och viljan att jobba med agila arbetsformer och delta i agila arbetslag. Med andra ord räcker det inte att en avdelning börjar med agila arbetssätt för att organisationen ska få önskad effekt av agila arbetssätt fullt ut utan detta bör omfatta och genomsyra hela verksamheten.

Genom att lyfta blicken från agila arbetssätt till agil verksamhetsutveckling, skapas bättre förutsättningar att uppnå framgång i dagens snabbrörliga värld. De eftersträvade förmågorna kommer att genomsyra hela verksamhetssystemet och öppna dörrar till innovation, effektivitet och konkurrenskraft.

Nu är frågan – är din verksamhet och organisation redo att omfamna den agila andan och ta steget mot agil verksamhetsutveckling?

 

Text: Simon Johansson, managementkonsult på Prové

 

Läs även:

Agil affärsplan driver förändring

Nyfiken på agilitet – varför då?

Vilka agila principer och förmågor finns att tillämpa?

Det finns flera olika kategoriseringar och grupperingar av agila principer och förmågor, t ex det agila manifestet. Inom akademin nämns ofta 4 grundläggande agila förmågor; responsivitet, kompetenser, flexibilitet och tempo.

  • Responsivitet är förmågan att reaktivt eller proaktivt identifiera och agera på förändringar.
  • Kompetenser är förmågor som gör att företaget produktivt och effektivt kan uppnå sina mål och ambitioner.
  • Flexibilitet är förmågan att kunna utföra olika uppdrag och uppnå olika mål utifrån samma förutsättningar och möjligheter.
  • Tempo är förmågan att utföra uppgifter och operationer på kortast möjliga tid.

Tanken är att inkorporera de fyra agila förmågorna i hela verksamhetssystemet så att de agila förmågorna ger sig uttryck.

 

Tips på mer kunskapsinhämtning:

Agile at Scale, How to go from a few teams to hundreds
Darrell K. Rigby, Jeff Sutherland, and Andy Noble

Organizational agility: ill-defined and somewhat confusing? A systematic literature review and conceptualization.
Walter, A. T. (2021)

Embracing Agile: How to master the process that’s transforming management, Harvard Business Review.
Rigby, D. K., Sutherland, J., & Hirotaka, T. (2016)

 

Vill du veta mer om vårt arbete med agila arbetssätt?
Melker Härnälv och Åsa Jansson svarar på dina funderingar:

Aktuellt

Vi håller dig uppdaterad

Ta del av det senaste från Prové. Nyheter, analyser, omvärldsbevakning, evenemang och föreläsningar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev ProvéEffekten så får du dessutom massor av inspiration direkt i din inkorg.

Läs våra tidigare nyhetsbrev här

Kunskap om förändringsledning

Prenumerera

ProvéEffekten från Prové. Kunskap, inspiration, analyser, rapporter och mycket mer. Kommer ut ca 4 gånger/år:

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.