Prové erbjuder nytta, effekt och arbetsglädje

Provés erbjudande utgår från våra kunders behov. Våra kunder har behov av utveckling och frågar sig; Hur arbetar vi smartare och använder de resurser vi har bättre? Hur slår vi ihop två organisationer utan att förlora i effektivitet? Hur kan vi korta ner flödestiden och öka kvaliteten utan att tillföra resurser? Vilken organisation stödjer bäst vår huvudprocess och våra nya arbetssätt? eller Hur kan vi hitta vårt “Why”?

Vi erbjuder tjänster inom verksamhets-, organisations- och affärsutveckling. Vi är projekt- och förändringsledare. Vi har modeller och verktyg med oss in i uppdragen. Några exempel är Process Management, aktivitetsbaserat arbetssätt, Business Model Canvas, kvalitetskoncept, förvaltningsmodeller, innovationsutveckling, Lean, Blue Ocean, Balanced Scorecard samt program- och projektstyrning. Nytt tillkommer ständigt!

Prové står för ”påvisa effekt” och i varje situation formar vi tillvägagångssätt och resultat för att leda utvecklingen i önskad riktning. Vi genomför en effektanalys och tar fram en effektkarta, en visualisering av önskade effekter. I alla uppdrag nyttjar vi våra verktyg för effekthemtagning.

Vi agerar projektledare, förändringsledare, mentor, coach, linjechef eller utbildare. Vårt fokus och intresse är våra kunders verksamheter.

På Prové vet vi att arbetssätt spelar roll. Vi månar om att situationsanpassa vårt arbetssätt, utveckla metoder och verktyg samt fokusera energi och delaktighet. Vi erbjuder riktig arbetsglädje!