Prové erbjuder nytta, effekt och arbetsglädje

Provés medarbetare har stor kompetens, gedigen bakgrund och en stark vilja att driva förändringsinitiativ. Våra konsulter har mångårig erfarenhet av ledande roller i projekt eller linje och har förmågan att ta ansvaret för utvecklingsarbete av olika slag.Vi arbetar med fokus på helhet och kvalitet, proaktivitet och kundnytta samt engagemang och arbetsglädje!

Vi håller oss ständigt uppdaterade med senaste forskningen kring aktuella teorier, metoder och verktyg.

Projektledning och förändringsledning ingår i alla uppdrag där Prové har ansvaret att leda utvecklingsinitiativet. Projekt- och förändringsledning är en av våra grundkompetenser och är en röd tråd i samtliga individers utveckling på Prové. Organisationsutvecklingen handlar om att parallellt med de dagliga arbetsuppgifterna också effektivisera processer, utveckla arbetssätt, organisation och roller.

Organisationsutveckling är en planerad förändringsåtgärd styrd av ledningsgruppen och som omfattar hela eller delar av organisationen. Verksamhetsstyrning handlar om chefers och ledningsgruppers arbete med att leda och styra verksamheten på en strategisk och operativ nivå. Affärsutveckling kompletterar organisationsutvecklingen och verksamhetsstyrningen med affärsstrategiska- och kundfokuserade delar.

Framgångsrikt förändringsarbete innehåller utveckling av två perspektiv; struktur och kultur. Varaktig förändring kräver att man arbetar med både struktur och företagskultur parallellt, och tanken är att få delarna att stödja varandra. Inom tjänsteområdet individ-, grupp- och ledarutveckling arbetar Prové nära verksamheten med målet att medarbetare, chefer och grupper ska utvecklas i båda perspektiven med ökad verksamhetsnytta, kvalitet och arbetsglädje som effekt.

Vi vet att förändring börjar i människan. Trots det, är det inte ovanligt att tekniken får stå i fokus i jakten på digitalisering. Vår erfarenhet säger att det krävs en kombination av människa och digital teknik för att uppleva effekten av digitalisering på riktigt.

Prové agerar projektledare, förändringsledare, mentor, coach, linjechef eller utbildare. Vårt fokus och intresse är våra kunders verksamheter. På Prové vet vi att arbetssätt spelar roll. Vi månar om att situationsanpassa vårt arbetssätt, utveckla metoder och verktyg samt fokusera energi och delaktighet.

Vi erbjuder riktig arbetsglädje!